Show simple item record

Design of the Hydraulic Unit for Movement of the Tail Lift

dc.contributor.advisorDub Martin
dc.contributor.authorJakub Milan Hradecký
dc.date.accessioned2019-08-30T22:52:38Z
dc.date.available2019-08-30T22:52:38Z
dc.date.issued2019-08-30
dc.identifierKOS-883223109505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/85098
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem hydraulické jednotky pro ovládání sklopné plošiny nákladních automobilů. Pohyb plošiny zajišťují přímočaré hydromotory, do kterých je přiváděna pracovní kapalina přes reverzní zubové čerpadlo poháněné elektromotorem. Součástí zubového čerpadla je také hydraulický rozvod, který ve spojení s dalšími hydraulickými ovládacími prvky zajišťuje správný pohyb válců. Díky použití reverzního zubového čerpadla a spojení některých vybraných prvků se tato hydraulická jednotka stává kompaktnější.cze
dc.description.abstractThis thesis is engaged in planning of design of the hydraulic unit for movement of the tail lift. The movement is provided by linear hydraulic motors where the working fluid is comming via reversal gear pump. The gear pump is powered by electric motor. Gear pump includes hydraulic distribution system which provides the movement of the linear hydraulic motors with the help of the other hydraulic elements. The hydraulic unit is more compact thanks to reverse gear pump and coupling of some of the hydraulic elements.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectZubové čerpadlocze
dc.subjectpřímočarý hydromotorcze
dc.subjectelektromotorcze
dc.subjectnádržcze
dc.subjecthydraulický rozvodcze
dc.subjectGear pumpeng
dc.subjectlinear hydraulic motoreng
dc.subjectelektric motoreng
dc.subjecttankeng
dc.subjecthydraulic distributioneng
dc.titleNávrh hydraulické jednotky pro ovládání nákladní plošinycze
dc.titleDesign of the Hydraulic Unit for Movement of the Tail Lifteng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereePerník Vladimír
theses.degree.disciplineDopravní, letadlová a transportní technikacze
theses.degree.grantorústav konstruování a částí strojůcze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record