Show simple item record

Evaluation of wettability of PVD coatings based on Crdc.contributor.advisorKrum Stanislav
dc.contributor.authorMartina Havlíková
dc.date.accessioned2019-08-30T22:52:26Z
dc.date.available2019-08-30T22:52:26Z
dc.date.issued2019-08-30
dc.identifierKOS-883223102105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/85093
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá vyhodnocením smáčivosti, povrchové morfologie, drsnosti a tloušťky povlaků Cr a povlaků Cr s následným povlakem DLC. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou popsány metody fyzikální depozice PVD, parametry drsnosti, smáčivost a vlastnosti povlaků na bázi Cr a DLC. Praktická část práce je zaměřena na vyhodnocení povlaků Cr vytvořených metodou nevyváženého magnetronového naprašování při různých hodnotách biasu a povlaků DLC nanesených na povlak Cr metodou PACVD. V práci je zkoumán vliv biasu na strukturu a drsnost vytvořených povlaků, která ovlivňuje smáčivost.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the evaluation of the wetting, surface morphology, hardness and thickness of Cr coatings and Cr coatings followed by DLC coating. The thesis is divided into two parts. The teoretical part describes PVD methods, roughness parameters, wettability and properties of Cr and DLC coatings. The experimental part of the thesis is focused on the analysis of Cr coatings prepared by unbalanced magnetron sputtering at different bias voltage values and DLC coatings prepared by PACVD. In the thesis, the effect of bias on the structure and hardness of the deposited coating, which influences wettability, is investigated.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPVDcze
dc.subjectdrsnostcze
dc.subjectsmáčivostcze
dc.subjectbiascze
dc.subjectCrcze
dc.subjectDLCcze
dc.subjectPVDeng
dc.subjectroughnesseng
dc.subjectwettingeng
dc.subjectbiaseng
dc.subjectCreng
dc.subjectDLCeng
dc.titleHodnocení smáčivosti povlaků na bázi Cr nanesených metodou PVDcze
dc.titleEvaluation of wettability of PVD coatings based on Creng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeDaněk Martin
theses.degree.disciplineVýrobní a materiálové inženýrstvícze
theses.degree.grantorústav materiálového inženýrstvícze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record