Show simple item record

Biomechanics of vertebral spinedc.contributor.advisorDaniel Matej
dc.contributor.authorAleš Kočvara
dc.date.accessioned2019-08-29T22:53:18Z
dc.date.available2019-08-29T22:53:18Z
dc.date.issued2019-08-29
dc.identifierKOS-885526237705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/85056
dc.description.abstractNovodobé onemocnění zvané "techneck" postihuje krční páteř a vzniká v důsledku nadměrného používáni mobilních zařízení. V závažných případech je u některých pacientů potřeba provést diskektomii a zavést meziobratlovou fůzi. V této práci se věnujeme určení maximální zatížení meziobratlového disku a posouzení vhodnosti materiálu pro konstrukci meziobratlové rozpěrky. S použitím matematického modelu jsme určili zatížení jednotlivých segmentů krční páteře při maximální izometrické kontrakci odpovídajících svalů. Určili jsme, že nejvíce zatíženým segmentem je C3/C4. Zjistili jsme, že meziobratlová rozpěrka z titanové slitiny Ti6Al4V má koeficient bezpečnosti výrazně vyšší (více než 10), než je požadováno. Jeli rozpěrka vyrobena z materiálu PEEK je koeficient bezpečnosti méně než 2.cze
dc.description.abstractA modern disease called "techneck" affects the cervical spine and results from excessive use of mobile devices. In severe cases, some patients require discectomy and intervertebral fusion. In this work we focus on determining the maximum load of intervertebral disc and assessing the suitability of the material for the construction of the fusion cage. Using a mathematical model, we determined the load of individual cervical spine segments at maximum isometric contraction of the corresponding muscles. We have determined that the most loaded segment is C3 / C4. We have found that the titanium fusion cage has safety coefficient significantly higher (more than 10) than required. If the fusion cage is made of PEEK, the safety coefficient is less than 2.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectkrční páteřcze
dc.subjectbiomechanikacze
dc.subjectbiomateriálycze
dc.subjectmatematický modelcze
dc.subjectTi6Al4Vcze
dc.subjectPEEKcze
dc.subjectmezitělová fůzecze
dc.subjectmeziobratlová rozpěrkacze
dc.subjectcervical spineeng
dc.subjectbiomechanicseng
dc.subjectbiomaterialseng
dc.subjectmathematical modeleng
dc.subjectTi6Al4Veng
dc.subjectPEEKeng
dc.subjectinter-body fusioneng
dc.subjectintervertebral cageeng
dc.titleBiomechanika krční páteřecze
dc.titleBiomechanics of vertebral spineeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeCvrček Ladislav
theses.degree.disciplineTechnologie, materiály a ekonomika strojírenstvícze
theses.degree.grantorústav mechaniky, biomechaniky a mechatronikycze
theses.degree.programmeVýroba a ekonomika ve strojírenstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record