Show simple item record

Slot milling methods evaluationdc.contributor.advisorTomíček Jan
dc.contributor.authorJan Jindra
dc.date.accessioned2019-08-28T22:51:51Z
dc.date.available2019-08-28T22:51:51Z
dc.date.issued2019-08-28
dc.identifierKOS-780959639405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84960
dc.description.abstractTato bakalářská práce obecně popisuje frézování drážek. Řeší problematiku řezných sil během frézování, kvalitu a rychlost tvorby drážek. Dále popisuje měření sil a drsnosti povrchu po obrábění. Pro praktickou část byl navržen a proveden experiment frézování drážek třemi různými metodami, na kterých byly měřeny časy obrábění, drsnosti povrchů a řezné síly při obrábění.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis focuses on groove milling. It deals with the matter of cutting forces during milling, surface roughness and speed of groove formation. It also describes the measurment of cuting forces and surface rougness of machined grooves. In the practical part, the experiment of groove milling was designed and performed using three different machining methods, while measuring machining time, surface rougness and cutting forces.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectFrézovánícze
dc.subjectmetody frézování drážekcze
dc.subjectrychlost a kvalita frézovánícze
dc.subjecttvorba drah nástrojecze
dc.subjectMillingeng
dc.subjectgroove milling metodseng
dc.subjectspeed and quality of millingeng
dc.subjecttoolpath creationeng
dc.titlePorovnání metod frézování drážekcze
dc.titleSlot milling methods evaluationeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeNáprstková Nataša
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav technologie obrábění, projektování a metrologiecze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record