Show simple item record

Emergency plan and escalation procedure according to standard IATF 16 949 in manufacturing plantdc.contributor.advisorPodaný Jan
dc.contributor.authorJiří Kümmel
dc.date.accessioned2019-08-25T22:51:55Z
dc.date.available2019-08-25T22:51:55Z
dc.date.issued2019-08-25
dc.identifierKOS-882929998905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84910
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je provedení rozdílové analýzy mezi zavedenými systémy ve společnosti KMCZ a normou IATF 16 949 a dále také návrh řešení nedostatků ve způsobu řešení rizik ve společnosti KMCZ. V úvodu vysvětluji základní teorii s terminologií, kterou je nutné znát pro pochopení probírané problematiky. V následujících kapitolách popisuji situaci řízení v KMCZ s vedlejšími systémy. Hlavní část bakalářské práce je rozdílová analýza s výstupními daty, které určují nedostatky v řízení rizik ve společnost. Na závěr navrhuji řešení, které tyto nedostatky eliminují.cze
dc.description.abstractThe main goal of this bachalory is to make a differential analysis between established systems in KMCZ and IATF 16 949 and also to propose solutions to shortcomings in the way of dealing with risks in KMCZ. At the beginning I explain the basic theory with terminology, which is necessary to know for understanding the discussed issues. In the following chapters I describe the situation of management in KMCZ. The main part of the thesis is a differential analysis with output informations, which defines the shortcomings in risk management in the company. Finally, I suggest a solution that would eliminate the shortcomingeng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectRizikacze
dc.subjectřízení rizikacze
dc.subjecthavarijní plánycze
dc.subjecteskalační procedurycze
dc.subjectIATF16949cze
dc.subjectISO 9001cze
dc.subjectKM CZcze
dc.subjectrozdílová analýzacze
dc.subjectRiskseng
dc.subjectManagement of riskeng
dc.subjectEmergency planseng
dc.subjectEscalation procedureseng
dc.subjectIATF16949eng
dc.subjectISO 9001eng
dc.subjectKMCZeng
dc.subjectdifferential analysiseng
dc.titleHavarijní plány a eskalační procedury podle normy IATF 16 949 ve výrobním podnikucze
dc.titleEmergency plan and escalation procedure according to standard IATF 16 949 in manufacturing planteng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeHampl Petr
theses.degree.disciplineTechnologie, materiály a ekonomika strojírenstvícze
theses.degree.grantorústav technologie obrábění, projektování a metrologiecze
theses.degree.programmeVýroba a ekonomika ve strojírenstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record