Show simple item record

Production Process Planning in Additive Manufacturing and Conventional Machining Technology Manufacturing Systemdc.contributor.advisorKellner Tomáš
dc.contributor.authorMichal Kaňák
dc.date.accessioned2019-08-24T23:42:53Z
dc.date.available2019-08-24T23:42:53Z
dc.date.issued2019-08-24
dc.identifierKOS-883223119405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84862
dc.description.abstractCílem předkládané diplomové práce je vytvoření simulačního modelu výrobního systému digitální továrny, který využívá aditivní technologie (DMLS 3D tisk) společně s konvenčními (omílání, CNC obrábění). Mezi hlavní výhody aditivních technologií patří jejich všestranné použití, ale na druhou stranu musí být splněny různé požadavky například na plánování výroby, spotřebu výrobní plochy nebo údržbu, což může ovlivnit celý výrobní systém. Vytvořený simulační model ukazuje náchylnost výrobního systému na změnu jednotlivých parametrů (směnnost, kapacita meziskladů, logistika výrobků a obsluha strojního zařízení) a vytvořené varianty simulačního modelu se pokouší simulační model optimalizovat a přiblížit k reálnému výrobnímu systému.cze
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to create a simulation model of a digital factory production system that uses additive technology (DMLS 3D printing) together with conventional (tumbling, CNC machining). The main advantages of additive technologies are their versatile use, but on the other hand, different requirements such as production planning, production area consumption or maintenance must be met, which can affect the entire production system. The simulation model shows the susceptibility of the production system to changing individual parameters (shiftability, storage capacity, product logistics, and machinery operation) and the simulation model created attempts to optimize the simulation model and approach the real manufacturing system.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectAditivní technologiecze
dc.subjectDMLScze
dc.subjectkapacitní propočtycze
dc.subjectplánovánícze
dc.subjectPlant Simulationcze
dc.subjectsimulacecze
dc.subjectvýrobní procescze
dc.subjectvýrobní systémcze
dc.subjectAdditive Technologyeng
dc.subjectCapacity Calculationseng
dc.subjectDMLSeng
dc.subjectPlanningeng
dc.subjectPlant Simulationeng
dc.subjectProduction Processeng
dc.subjectProduction Systemeng
dc.subjectSimulationeng
dc.titleNávrh systému plánování výroby pro výrobní systémy kombinující aditivní a konvenční technologie výrobycze
dc.titleProduction Process Planning in Additive Manufacturing and Conventional Machining Technology Manufacturing Systemeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeBaumruk Martin
theses.degree.disciplineVýrobní a materiálové inženýrstvícze
theses.degree.grantorústav technologie obrábění, projektování a metrologiecze
theses.degree.programmeStrojní inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record