Show simple item record

Optimization of an Industrial Hall Air-Conditioning Systemdc.contributor.advisorLain Miloš
dc.contributor.authorAleš Petrů
dc.date.accessioned2019-08-24T23:42:31Z
dc.date.available2019-08-24T23:42:31Z
dc.date.issued2019-08-24
dc.identifierKOS-883222225705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84848
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou měření a regulace klimatizačních a větracích systémů výrobní haly. Je kladen důraz na optimalizaci regulace na základě sběru a analýzy dat. Za účelem analýzy dat je vytvořen nástroj v softwaru Microsoft Excel. Tento nástroj je použit pro analýzu konkrétních klimatizačních jednotek. Na základě rozboru a analýzy datových bodů jsou vytipována problematická místa. Těmto bodům je věnována další část práce, kde na základě znalosti regulačního software je hledána příčina vzniku problému. Následně jsou popsány konkrétní kroky vedoucí k možné optimalizaci a zlepšení kvality regulace.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis is focused on measurement and regulation of air-conditioning units and ventilation systems of the manufacturing hall. Emphasis is given to optimizing regulation based on analysis and data collection. In order to analyse the data, a computing tool is created in Microsoft Excel. This tool is used to analyse specific air conditioning units. Problematic points are identified and diploma thesis continue with searching for optimization of regulation. The search of optimization is based on knowledge of regulatory software. Subsequently, specific steps leading to possible optimization and improvement of regulation quality are described.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectMěření a regulacecze
dc.subjectoptimalizacecze
dc.subjectanalýza datcze
dc.subjectklimatizační a větrací systémycze
dc.subjectMeasurement and regulationeng
dc.subjectoptimizationeng
dc.subjectdata analysiseng
dc.subjectair-conditioning and ventilation systemseng
dc.titleOptimalizace klimatizace výrobní halycze
dc.titleOptimization of an Industrial Hall Air-Conditioning Systemeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeŠimek Jakub
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav techniky prostředícze
theses.degree.programmeInteligentní budovycze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record