Show simple item record

PTA deposititon on metallic substrate

dc.contributor.advisorRohan Pavel
dc.contributor.authorKarolína Výletová
dc.date.accessioned2019-08-23T22:52:40Z
dc.date.available2019-08-23T22:52:40Z
dc.date.issued2019-08-23
dc.identifierKOS-985799786405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84826
dc.description.abstractPráce se zaměřuje na problematiku nanášení wolframu, jako perspektivního materiálu na první stěnu fúzního reaktoru typu tokamak na vysoce tepelně vodivý měděný základní materiál. Teoretická část je věnována přiblížení termonukleární fúze, s použitím zařízení typu tokamak a jeho historii. Dále je představena metoda PTA (pozn. Plasma Transferred Arc), která má potenciál k využití při nanášení PFM (pozn. Plasma-Facing Materials) do vysokoteplotních zařízení kvůli svému metalurgickému spojení kovů a tím větší mechanické odolnosti. V praktické části je zkoumáno nastavení vhodných parametrů v metodě PTA na spojování měděného a wolframového materiálu. Podstatná část je orientována na vyhodnocení příčin defektů a návrhů jejich odstranění.cze
dc.description.abstractThis work focuses on the application of tungsten as a perspective material on the first wall of the tokamak fusion reactor on a highly thermally conductive copper base material. The theoretical part is devoted to the general approach of thermonuclear fusion, using the tokamak type device and its history. PTA (plasma transferred arc) method is presented, which has the potential to be used in the application of PF materials to high temperature equipment due to its metallurgical bonding of metals and thus greater mechanical resistance. In the practical part is investigated the setting of suitable parameters in the PTA method for joining copper and tungsten material. The main part is focused on the evaluation of the causes of defects and proposals for their removal.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectTermonukleární fúzecze
dc.subjecttokamakcze
dc.subjectPTAcze
dc.subjectdepozicecze
dc.subjectPFMcze
dc.subjectplazmacze
dc.subjectwolframcze
dc.subjectměďcze
dc.subjectThermonuclear fusioneng
dc.subjecttokamakeng
dc.subjectPTAeng
dc.subjectdepositioneng
dc.subjectPFMeng
dc.subjectplasmaeng
dc.subjecttungsteneng
dc.subjectcoppereng
dc.titlePlazmové navařování wolframu na kovovou podložkucze
dc.titlePTA deposititon on metallic substrateeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeMatějíček Jiří
theses.degree.disciplineTechnologie, materiály a ekonomika strojírenstvícze
theses.degree.grantorústav strojírenské technologiecze
theses.degree.programmeVýroba a ekonomika ve strojírenstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record