Show simple item record

Influence of test specimen preparation on deformations detected by ARAMIS system

dc.contributor.advisorTatíček František
dc.contributor.authorTomáš Kříž
dc.date.accessioned2019-08-23T22:52:36Z
dc.date.available2019-08-23T22:52:36Z
dc.date.issued2019-08-23
dc.identifierKOS-981032758005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84821
dc.description.abstractTeoretická část bakalářské práce se zabývá tvářením, zejména pak tvářitelností a faktory, jimiž je ovlivňována. Jsou zde stručně popsány zkoušky v praxi používané ke stanovení tvářitelnosti a dalších mechanických vlastností materiálů. Jelikož se práce dále zabývá zkoušením plechů, nechybí zde ani kapitola stručně popisující plechy používané v automobilovém průmyslu. Určité zkoušky slouží k vytvoření křivek mezní tvářitelnosti, které jsou jedním z faktorů ovlivňující tvářitelnost. Je zde zahrnut popis metodiky a zařízení k vyhodnocování zkouškami získaných dat. Výrobu vzorků pro tyto zkoušky upravují poměrně přísné normované předpisy. Experimentální část práce se zaměřuje na to, jak velký vliv mohou mít normou dané podmínky na výsledky zkoušek v porovnání s jinými, méně přísnými, způsoby výroby zkušebních vzorků.cze
dc.description.abstractTheoretical part of this bachelor thesis describes forming of metals, particularly their formability and factors that have an impact on it. There are briefly described practical tests used to formability assessment and other mechanical properties of materials. Due to the topic of this thesis a chapter about metal sheets that are used in automotive industry is included. Some tests are used to create forming limit curves. These curves are one of the factor that has an effect on formability. There is a description of methods and equipment used to analyze data from the tests. A production of test samples is strictly regulated by norms. The aim of the experimental part of this thesis is to compare how different ways of the production of test specimens affect the test results.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectTvářenícze
dc.subjecttvářitelnostcze
dc.subjectzkoušky materiálůcze
dc.subjectkřivky mezních deformacícze
dc.subjectsystém ARAMIScze
dc.subjectzkouška Nakajimacze
dc.subjectFormingeng
dc.subjectformabilityeng
dc.subjecttests of materialseng
dc.subjectforming limit curveseng
dc.subjectARAMIS systemeng
dc.subjectNakajima testeng
dc.titleVliv způsobu přípravy zkušebního vzorku na deformace zjišťované systémem ARAMIScze
dc.titleInfluence of test specimen preparation on deformations detected by ARAMIS systemeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereePačák Tomáš
theses.degree.disciplineTechnologie, materiály a ekonomika strojírenstvícze
theses.degree.grantorústav strojírenské technologiecze
theses.degree.programmeVýroba a ekonomika ve strojírenstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record