Show simple item record

Usage of Information Technologies During Dispatch of Emergency Medical Service

dc.contributor.advisorČerný Hynek
dc.contributor.authorJan Topolánek
dc.date.accessioned2019-06-27T22:53:36Z
dc.date.available2019-06-27T22:53:36Z
dc.date.issued2019-06-27
dc.identifierKOS-858729445705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84364
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na využití moderních informačních technologií, v podobě výjezdových tabletů, během výjezdů zdravotnické záchranné služby. Teoretická část uvádí legislativní povinnost pro vedení zdravotnické dokumentace a zmiňuje všechny významné druhy dokumentace využívané v prostředí zdravotnické záchranné služby. Následně je řešena problematika využívání výjezdových tabletů zdravotnickou záchrannou službou, zejména využívané modely tabletů, jejich hardware a software a detailní popis současných funkcí, které výjezdové tablety nabízí. Závěr teoretické části uvádí příkladem využíváni výjezdového tabletu u zdravotnické záchranné služby v Polské republice. Praktická část řeší, pomocí dotazníkového šetření, spokojenost zaměstnanců zdravotnických záchranných služeb s využíváním současných výjezdových tabletů a zjišťuje, jaké další funkce by byly využitelné v praxi s ohledem na edukaci a na medicínu katastrof. Výsledky dotazníkového šetření jsou následně analyzovány SWOT analýzou. Závěrem je navrženo 6 funkcí výjezdových tabletů, které vzešly z analýzy s nejvíce pozitivním hodnocením. Tyto funkce jsou doplněny grafickým návrhem.cze
dc.description.abstractThis thesis concentrates on the use of modern information technology, in the form of portable tablets, used during emergency ambulance services. The theoretical part of the thesis deals with the legislative obligations for keeping of medical records and mentions all important types of documentation used in the emergency ambulance service environment. Following this, the thesis deals with the issues of usage of portable tablets by the emergency ambulance services, namely the models (types) of tablets, their hardware and software and a detailed description of current functionalities, that these tablets offer. In conclusion, the theoretical part of the thesis mentions case studies involving the use of portable tablets by the emergency ambulance services in Poland. The practical part of the thesis deals with the satisfaction of employees of the emergency services that use portable tablets, by using questionnaires and informs of subsequent functionalities, that could be beneficially used in practise focusing on education and disaster medicine. The results the questionnaire investigation are subsequently analysed using the SWOT methodology. To conclude, arising from the analysis, six functions with the highest evaluation score are proposed for the portable tablets. A graphic design compliments the description these functions.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectelektronická karta pacientacze
dc.subjectzdravotnická dokumentacecze
dc.subjectaplikace využívané ve zdravotnictvícze
dc.subjectvýjezdové tabletycze
dc.subjectedukace v přednemocniční péčicze
dc.subjectsoftware pro medicínu katastrofcze
dc.subjectpatient electronic cardeng
dc.subjectmedical documentationeng
dc.subjecthealthcare applicationseng
dc.subjectportable tabletseng
dc.subjecteducation in pre-hospital careeng
dc.subjectdisaster medicine softwareeng
dc.titleVyužití informačních technologií u výjezdů zdravotnické záchranné službycze
dc.titleUsage of Information Technologies During Dispatch of Emergency Medical Serviceeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeStaněk Martin
theses.degree.disciplineCivilní nouzové plánovánícze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeOchrana obyvatelstvacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record