Show simple item record

Surveying Measurements for Revitalization of a Pond in Sedlečko

dc.contributor.advisorKřemen Tomáš
dc.contributor.authorJakub Vynikal
dc.date.accessioned2019-06-27T22:53:31Z
dc.date.available2019-06-27T22:53:31Z
dc.date.issued2019-06-27
dc.identifierKOS-781238680005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84363
dc.description.abstractPředmětem této bakalářské práce je zaměření polohopisného a výškopisného plánu v okolí rybníka Písečák v katastrálním území Sedlečko a zaměření jeho profilů dna a sedimentu. Výstupy byly následně použity pro projekt revitalizace. Popsány jsou přípravné práce, způsoby měření a navazujícího zpracování a výpočtů. Výsledkem je digitální mapa v systému S-JTSK a vypočtený objem sedimentu.cze
dc.description.abstractSubject of this bachelor thesis is planimetric and altimetric measurement of surroundings of the pond Písečák in the cadastral territory of Sedlečko, and determination of the profiles of the pond's bottom and sediments. The results were used for the project of revitalization. Described aspects are preparation works, methods of mesurements, calculations and elaboration. The outcome is a digital thematic map of the area and calculated volume of sediment.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectObjemycze
dc.subjectúčelová mapacze
dc.subjectrybníkcze
dc.subjectsedimentycze
dc.subjecttachymetriecze
dc.subjectSedlečkocze
dc.subjectVolumeseng
dc.subjectthematic mapeng
dc.subjectpondeng
dc.subjectsedimentseng
dc.subjecttachymetryeng
dc.subjectSedlečkoeng
dc.titleGeodetické práce pro přípravu projektu revitalizace rybníka v k.ú. Sedlečkocze
dc.titleSurveying Measurements for Revitalization of a Pond in Sedlečkoeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereePospíšil Jiří
theses.degree.disciplineGeodézie, kartografie a geoinformatikacze
theses.degree.grantorkatedra speciální geodéziecze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record