Show simple item record

Holy Sepulchre chapel in Slaný - photogrammetric documentationdc.contributor.advisorHodač Jindřich
dc.contributor.authorMichal Zíma
dc.date.accessioned2019-06-27T22:53:30Z
dc.date.available2019-06-27T22:53:30Z
dc.date.issued2019-06-27
dc.identifierKOS-785931068105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84362
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá vyhotovením fotogrammetrické dokumentace historického objektu kaple Božího hrobu ve Slaném.Je v ní popsán pracovní postup jak terénních, tak i kancelářských prací. Dále popisuje a porovnává použité výpočetní programy a výsledné výstupy. Výsledná dokumentace se zpracovává pro budoucí využití Vlastivědného muzea ve Slaném. Sběr dat a následné zpracování probíhalo pod záštitou geodetické firmy H.C.M. s.r.o. Výstupem této práce je mračno bodů, texturovaný 3D model objektu a z něj vytvořená ortofota.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis focuses on the completion of a photogrammetric documentation of the historical object named Holy Sepulchre chapel in Slaný. In the thesis, both working procedure and office work are described. It also describes and compares the computational programme and final outputs. The final documentation is processed for the future use in Vlastivědné museum in Slaný. A data collection and subsequent processing was done under the patronage of the geodetic company called H.C.M. s.r.o. As a result of the thesis, it is considered a cloud of points, textured 3D model of the object and ortophotos.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectFotogrammetriecze
dc.subjectměřická dokumentacecze
dc.subjectkaple Božího hrobu ve Slanémcze
dc.subject3D modelcze
dc.subjectdroncze
dc.subjecttotální stanicecze
dc.subjectReality Capturecze
dc.subjectPhotogrammetryeng
dc.subjectsurveying documentationeng
dc.subjectHoly Sepulchre chapel in Slanýeng
dc.subject3D modeleng
dc.subjectdroneng
dc.subjecttotal stationeng
dc.subjectReality Captureeng
dc.titleKaple Božího hrobu ve Slaném - fotogrammetrická dokumentacecze
dc.titleHoly Sepulchre chapel in Slaný - photogrammetric documentationeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereePoloprutský Zdeněk
theses.degree.disciplineGeodézie, kartografie a geoinformatikacze
theses.degree.grantorKatedra geomatikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record