Show simple item record

Vector data model of historic Vltava river -Orlík and its neighborhooddc.contributor.advisorCajthaml Jiří
dc.contributor.authorMonika Talapková
dc.date.accessioned2019-06-27T22:53:05Z
dc.date.available2019-06-27T22:53:05Z
dc.date.issued2019-06-27
dc.identifierKOS-780683440605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84345
dc.description.abstractCieľom tejto práce je vytvorenie vektorového dátového modelu starej rieky Vltavy, a to konkrétne v oblasti zámku Orlík. K spracovaniu sme využili vektorizáciu starých máp Stabilného katastra - povinných cisárskych odtlačkov. V práci je spomenutý postup vektorizácie a celého spracovania záujmovej oblasti. Výsledkom je vektorový dátový model, ktorý je porovnaný s aktuálnymi dátami z registru RÚIAN. Z vyhotoveného dátového modelu je vytvorená webová mapová aplikácia na portály ArcGIS Online.cze
dc.description.abstractThe aim of my Bachelor thesis is to create a vector data model of the old Vltava river, located in area near Orlík castle. One of the most important parts of my thesis is a vectorization of old maps of Stable Cadaster - mandatory imperial imprints. In the Bachelor thesis, it is discussed a vectorization procedure and the entire processing of the area of interest. As a result of the solved issues, it is considered a vector data model and its comparison with actual data from RÚIAN register. Subsequently, I have created a web map application from this vector data model on ArcGIS Online portal.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectvektorizáciacze
dc.subjectstabilný katastercze
dc.subjectpovinné cisárske odtlačkycze
dc.subjectOrlíkcze
dc.subjectArcGIS Onlinecze
dc.subjectRÚIANcze
dc.subjectvectorizationeng
dc.subjectstable cadastereng
dc.subjectmandatory imperial imprintseng
dc.subjectcastle Orlíkeng
dc.subjectArcGIS Onlineeng
dc.subjectRÚIANeng
dc.titleVektorový datový model staré Vltavy - Orlík a okolícze
dc.titleVector data model of historic Vltava river -Orlík and its neighborhoodeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeHavlíček Jakub
theses.degree.disciplineGeodézie, kartografie a geoinformatikacze
theses.degree.grantorKatedra geomatikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record