Show simple item record

Chemical resitance of sulfocalcic binder

dc.contributor.advisorŠulc Rostislav
dc.contributor.authorDenisa Vondráčková
dc.date.accessioned2019-06-27T22:52:46Z
dc.date.available2019-06-27T22:52:46Z
dc.date.issued2019-06-27
dc.identifierKOS-695600048405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84328
dc.description.abstractV této bakalářské práci se autor zabývá chemickou odolností sulfátovápenatého popílku. Cílem této práce je zjistit dopad chemicky agresivního prostředí na směs obsahující Sorfix namísto cementu. Autor také zkoumá vliv téhož chemicky agresivního prostředí na směs obsahující cement a výsledky porovnává. V bakalářské práci jsou srovnání pevností v tlaku, objemových změn, hmotnostních změn a vzniklých korozních produktů. Na konci práce je návrh možného využití Sorfixu v chemicky agresivním prostředí.cze
dc.description.abstractAuthor deals with chemical resistance od sulfocalcic binder in this bachelor thesis. The aim is to find out the effect of chemically aggressive surroundings on mixture using the Sorfix. The author also verifies the effect of the same surroundings on cement and then compares. There are comparisons of the compressive strength, volume changes, weight changes and corrosion products that were formed. At the end of this work, there is suggestion of possible use of the Sorfix in chemically aggressive surroundings.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectcementcze
dc.subjectSorfixcze
dc.subjectchemicky agresivní prostředícze
dc.subjectchemická odolnostcze
dc.subjectkorozecze
dc.subjectcementeng
dc.subjectSorfixeng
dc.subjectchemically aggresssive surroundingseng
dc.subjectchemical resistanceeng
dc.subjectcorrosioneng
dc.titleChemická odolnost pojiva na bázi sulfátovápenatého popílkucze
dc.titleChemical resitance of sulfocalcic bindereng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeŠídlová Martina
theses.degree.disciplinePříprava, realizace a provoz stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technologie stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record