Show simple item record

The Financial Analysis of the Small Construction Company

dc.contributor.advisorNováková Vladimíra
dc.contributor.authorStanislav Kubizňák
dc.date.accessioned2019-06-27T22:51:56Z
dc.date.available2019-06-27T22:51:56Z
dc.date.issued2019-06-27
dc.identifierKOS-593779771005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84297
dc.description.abstractPředmětem této bakalářské práce je teoretický přehled elementárních metod finanční analýzy a jejich aplikace na malý stavební podnik. Teoretická část práce obsahuje obecné informace o finanční analýze, účetních výkazech a samotný popis jednotlivých metod finanční analýzy. Praktická část zpracovává finanční analýzu vybraného stavebního podniku. Výsledky této analýzy jsou posléze porovnány s výsledky finanční analýzy celého odvětví. Závěr práce obsahuje zhodnocení finanční situace analyzovaného podniku a návrh možných opatření.cze
dc.description.abstractThe subject of this bachelor thesis is a theoretical overview of elementary methods of financial analysis and their application to small construction company. The theoretical part of the thesis contains general information about financial analysis, financial statements and description of methods of financial analysis. The practical part deals with the financial analysis of the selected small construction company. The results of this analysis are then compared with results of financial analysis of the whole construction industry. The conclusion of thesis contains an evaluation of the financial situation of the analyzed company and proposal of possible measures.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectfinanční analýzacze
dc.subjectfinanční řízenícze
dc.subjectfinanční ukazatelecze
dc.subjectrentabilitacze
dc.subjectlikviditacze
dc.subjectúčetní výkazycze
dc.subjectziskcze
dc.subjectstavební podnikcze
dc.subjectstavebnictvícze
dc.subjectfinancial analysiseng
dc.subjectfinancial managementeng
dc.subjectfinancial indicatorseng
dc.subjectprofitabilityeng
dc.subjectliquidityeng
dc.subjectfinancial statementseng
dc.subjectprofiteng
dc.subjectconstruction companyeng
dc.subjectconstruction industryeng
dc.titleFinanční analýza malého stavebního podnikucze
dc.titleThe Financial Analysis of the Small Construction Companyeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeProstějovská Zita
theses.degree.disciplineManagement a ekonomika ve stavebnictvícze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky a řízení stavebnictvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record