Show simple item record

The Business Plan for Development of ESLAB Company

dc.contributor.advisorFrková Jana
dc.contributor.authorJakub Babka
dc.date.accessioned2019-06-27T22:51:55Z
dc.date.available2019-06-27T22:51:55Z
dc.date.issued2019-06-27
dc.identifierKOS-587864198305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84289
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá sestavením podnikatelského plánu pro rozvoj společnosti ESLAB formou zřízení další provozovny jako dceřiné společnosti. Předmět podnikání je pro obě společnosti totožný. Jedná se o zkušebnictví v oboru silničních staveb. Úvodní teoretická část se zabývá vymezením a definováním základních pojmů spjatých s podnikáním. Dále pak stavem podnikatelského prostředí v České republice a volbou vhodné struktury k tvorbě podnikatelského plánu. Následná praktická část obsahuje samotnou transformaci podnikatelského záměru, zřízení dceřiné společnosti mateřského podnikatelského subjektu, do podoby přesně strukturovaného podnikatelského plánu. Stěžejními kapitolami pro výsledné vyhodnocení podnikatelského plánu jsou finanční plán a analýza rizik.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis is focused on the compilation of a business plan for the development of the ESLAB company by setting up another establishment as a subsidiary. The subject of business is identical for both companies. This is a test facility in the field of road construction. The theoretical part of this thesis deals with defining basic concepts related to business. Furthermore, it is discussed the state of the business environment in the Czech Republic and the choice of the appropriate structure to create a business plan. The practical part contains the transformation of the business purpose, the establishment of a subsidiary company of a parent company into the structured business plan. The most important chapters for the final evaluation of the business plan are the financial plan and the risk analysis.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPodnikatelský pláncze
dc.subjectdceřiná společnostcze
dc.subjectmateřský podnikatelský subjektcze
dc.subjectsilniční laboratořcze
dc.subjectzkoušky vozovkycze
dc.subjectfinanční pláncze
dc.subjectBusiness planeng
dc.subjectsubsidiary companyeng
dc.subjectparent companyeng
dc.subjectroad labeng
dc.subjectroad testseng
dc.subjectfinancial planeng
dc.titlePodnikatelský plán pro rozvoj společnosti ESLABcze
dc.titleThe Business Plan for Development of ESLAB Companyeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeHromada Eduard
theses.degree.disciplineManagement a ekonomika ve stavebnictvícze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky a řízení stavebnictvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record