Show simple item record

Prague - Palmovka - Study of area around the metrostation

dc.contributor.advisorKaplan Ivan
dc.contributor.authorRostislav Aubrecht
dc.date.accessioned2019-06-26T22:55:59Z
dc.date.available2019-06-26T22:55:59Z
dc.date.issued2019-06-26
dc.identifierKOS-880323034105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84240
dc.description.abstractZadáním diplomové práce je návrh veřejného prostranství, který vychází z urbanistické struktury navržené v předdiplomním projektu. Součástí řešení je schematický návrh přilehlých objektů a koncepce zeleně, dopravy a technické infrastruktury. Řešeným územím je Palmovka, oblast nacházející se v Praze 8 - Libni, na pravém břehu řeky Vltavy. Palmovka nabízí velký potenciál pro rozvoj a má spoustu předpokladů stát se atraktivním místem pro městský život, bohužel je dnes území velmi zanedbané a bez jasného konceptu. Cílem práce je proto podpořit potenciál místa a dát místu impulz stát se novým městským subcentrem.cze
dc.description.abstractThe subject of the diploma thesis is design of the public space, which is based on the urban structure designed in pre-diploma project. Part of the solutions is basic design of surrounding structures and conception of the greennry, traffic and technical infrastructure. The solved area is Palmovka, area located at Prague 8 - Libeň, on the right bank of the Vltava river. Palmovka offers a great potential for development and has a lot of preconditions to become an attractive place for city life, unfortunately the area is nowadays very unkempt and without a obvious conception. The goal of the thesis is therefor to support the potential of the area and give the area an impuls to become a new city subcentre.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectPalmovkacze
dc.subjectPrahacze
dc.subjectLibeňcze
dc.subjecturbanistická studiecze
dc.subjectveřejný prostorcze
dc.subjectstanice metracze
dc.subjectPalmovkaeng
dc.subjectPragueeng
dc.subjectLibeňeng
dc.subjecturban studyeng
dc.subjectpublic spaceeng
dc.subjectmetrostationeng
dc.titlePraha - Palmovka - Studie území v okolí stanice metracze
dc.titlePrague - Palmovka - Study of area around the metrostationeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeCach Jan
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra urbanismu a územního plánovánícze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record