Show simple item record

Trabecular structure as the basis for modern implantsdc.contributor.advisorJíra Aleš
dc.contributor.authorPetr Vakrčka
dc.date.accessioned2019-06-26T22:55:43Z
dc.date.available2019-06-26T22:55:43Z
dc.date.issued2019-06-26
dc.identifierKOS-864663136605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84231
dc.description.abstractPráce se zaobíra využití trabekulárních struktur jako náhrada za povrchovou úpravu stávajících implantátů. Toto je umožněno prostředníctvím aditivní výroby, která nám dovoluje komerční produkci různorodých tvarů s proměnnou porozitou. Pro bližší seznámení s problematikou se práce zpočátku věnuje popisu anatomie a histologie lidského těla, aditivní výrobou a přehledem druhů implantátů, které jsou běžné v oblasti implantologie. Dále následuje výběr nejefektivnějšího uspořádání porézní struktury z hlediska výrobního a biokompatibilního. Na základě vybrané struktury byly vyrobeny vzorky z titaničité slitiny Ti6Al4V, které podstoupily mechanické zkoušky v tlaku. Následně byl vytvořen numerický model, který byl metodou curve-fitting upraven, aby odpovídal mechanickým testům. Práce obsahuje také porovnání trámčitých a stěnových pórovitých struktur se zaměřením na mechanické vlastnosti a množství výrobních vad. V závěru práce se navrhuji možnosti dalšího pokračování výzkumu problematiky.cze
dc.description.abstractIn the present work, I study the application of trabecular structures as a substitution for surface modifications of the contemporary implant by using additive manufacturing. The additive manufacturing allows us to produce various shapes with variable porosity commercially. As an introduction to problematic, the work begins with the anatomical and histological description of the human body, the process of additive manufacturing, an overview of implants that are used in the field implantology daily. Next part of the thesis focus on the selection of the most effective morphology of porous structure in term of production and biocompatibility. Based on selected morphology, there were produced specimens from titanium alloys Ti6Al4V which underwent mechanical compression testing. Afterward, the numerical models were created and optimized by the curve-fitting method to correspond with the results of mechanical testing. The presented paper also contains a comparison of strut-based and plane-based porous structures in terms of mechanical properties and also the number of fractures during production. The end takes a look at the possibility of future research.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectimplantátcze
dc.subjecttrabekulární kostcze
dc.subjectgyroidcze
dc.subjecttitaničitá slitinacze
dc.subjectaditivní výrobacze
dc.subjectnumerický modelcze
dc.subjectimplanteng
dc.subjecttrabecular boneeng
dc.subjectgyroideng
dc.subjecttitanium alloyeng
dc.subjectadditive manufacturingeng
dc.subjectnumerical modeleng
dc.titleTrabekulární struktura jako základ moderních implantátůcze
dc.titleTrabecular structure as the basis for modern implantseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeZachurczok Jaroslav
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra mechanikycze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record