Show simple item record

Infrastructure project data harvesting in BIMdc.contributor.advisorŽák Josef
dc.contributor.authorVictoria Nabatova
dc.date.accessioned2019-06-26T22:55:43Z
dc.date.available2019-06-26T22:55:43Z
dc.date.issued2019-06-26
dc.identifierKOS-864946037005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84230
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na využití dat v infrastrukturních projektech. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První část je věnována rešerši zahraniční a české literatury, která vysvětluje základní pojmy BIM, týkající se managementu a výměny dat. Druhá část je zaměřena na tvorbu a přenos dat mezi různými softwary s cílem zlepšení viditelnosti a rozhodování projektových manažerů v infrastrukturních projektech.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on data utilization in infrastructure projects. The thesis is divided into a theoretical part and a practical part. The first part is devoted to the Czech and foreign literature search which explains the basic concepts of BIM related to data management and data exchange. The second part is focused on the data creation and transfer across different computer programs with the aim of enabling improved visibility and decision making for Project Managers for infrastructure projects.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectBIMcze
dc.subjectmanagement datcze
dc.subjectvýměna datcze
dc.subjectSpolečné datové prostředícze
dc.subjectviditelnostcze
dc.subjectAutoCADcze
dc.subjectNavisworkscze
dc.subjectPower BIcze
dc.subjectCOBiecze
dc.subjectBIMeng
dc.subjectdata managementeng
dc.subjectdata exchangeeng
dc.subjectCommon Data Environmenteng
dc.subjectvisibilityeng
dc.subjectAutoCADeng
dc.subjectNavisworkseng
dc.subjectPower BIeng
dc.subjectCOBieeng
dc.titleShromažďování dat infrastrukturních projektů v BIMcze
dc.titleInfrastructure project data harvesting in BIMeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeHájek Radek
theses.degree.disciplineProjektový management a inženýringcze
theses.degree.grantorkatedra ekonomiky a řízení stavebnictvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record