Show simple item record

A study of internal arrangement of a guard vessel of a fast reactor

dc.contributor.advisorBílý Petr
dc.contributor.authorRoman Kubát
dc.date.accessioned2019-06-26T22:54:42Z
dc.date.available2019-06-26T22:54:42Z
dc.date.issued2019-06-26
dc.identifierKOS-695600270505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84189
dc.description.abstractBakalářská práce shrnuje informace o kontejnmentech jaderných reaktorů a jaderné energetice. Dále poskytuje návrh podpěrných konstrukcí jednotlivých komponentů primárního okruhu rychlého reaktoru a návrh manipulace s komponenty. První dvě kapitoly jsou věnovány kontejnmentům jaderných reaktorů. První kapitola popisuje jejich základní funkce a dělení, druhá kapitola pak jejich konstrukční a materiálové řešení. Další tři kapitoly jsou věnovány jaderné energetice. Čtvrtá kapitola popisuje principy dnešní jaderné energetiky a dnešní používané jaderné reaktory. Pátá kapitola je věnována IV. generaci jaderných reaktorů. Na konci této kapitoly je uveden podrobný popis rychlého reaktoru Allegro, který je předmětem dalších kapitol. Šestá kapitola popisuje koncept kontejnmentu reaktoru Allegro a jeho vnitřní prostor. V sedmé kapitole jsou popsány návrhy podpěrných konstrukcí pro jednotlivé komponenty technologií. V poslední kapitole jsou uvedena schémata postupů manipulací komponenty primárního okruhu reaktoru Allegro s doprovodnými komentáři.cze
dc.description.abstractThis study summarizes general information on containments of nuclear power plants and nuclear energy. Part of this work is the design of support construction and manipulation procedure for components of primary circle of a fast reactor. The first two chapters provide the description of containments of nuclear power plants. The first chapter describes general information on containments, the second one its construction and materials solutions. Next three chapters are focused on nuclear energy. The fourth chapter describes the principles of current nuclear energy and contemporary nuclear reactors. The fifth chapter is all about IVth generation of nuclear reactors. This chapter ends by the description of a reactor called Allegro, which is important for next chapters. The sixth chapter provides the description of concept of containment for reactor Allegro and its internal space. Chapter seven provides the design of support construction for components of primary circle of a fast reactor. The last chapter describes a manipulation procedure of components by schemas with accompanying comments.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectKontejnmentcze
dc.subjectrychlý reaktorcze
dc.subjectAllegrocze
dc.subjectpodpěrné konstrukcecze
dc.subjectmanipulacecze
dc.subjectContainmenteng
dc.subjectfast reactoreng
dc.subjectAllegroeng
dc.subjectsupport constructioneng
dc.subjectmanipulationeng
dc.titleStudie vnitřního uspořádání tlakové obálky rychlého reaktorucze
dc.titleA study of internal arrangement of a guard vessel of a fast reactoreng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeVítek Jan
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra betonových a zděných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record