Show simple item record

Assessment of the possibility of increasing the flood wave transformation by the cascade of ponds in Dolní Dobřejovdc.contributor.advisorDavid Václav
dc.contributor.authorMonika Smrčinová
dc.date.accessioned2019-06-26T22:54:23Z
dc.date.available2019-06-26T22:54:23Z
dc.date.issued2019-06-26
dc.identifierKOS-695600054705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84175
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá možností zvýšení transformace povodňové vlny kaskádou rybníků. Nejdříve je provedeno posouzení transformace vlny na nejníže položeném rybníku, který je jako jediný aktuálně průtočný. Následně je proveden návrh rozdělení průtoků povodňové vlny. Část povodňové vlny je vedena kaskádou bočních rybníků a je vypočten transformační účinek dosažený tímto opatřením. Výsledky obou výpočtů transformace jsou porovnány a je vyhodnocen transformační účinek využitím dalších rybníků. Práce má tři hlavní části. První část shrnuje obecné vlastnosti a popisy všech v kaskádě se vyskytujících rybníků, včetně popisu jejich objektů a navázání rybníků na sebe. Druhá část se zabývá výpočty konkrétních rybníků a jejich schopnosti povodňovou vlnu transformovat. Poslední část je věnována vyhodnocení celé práce a porovnání transformace povodňové vlny bez kaskády malých vodních nádrží a s možností převedení části povodňové vlny kaskádou rybníků.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the possibility of increasing the flood wave transformation by the ponds cascade. First, the transformation of the wave on the lowest-lying pond, which is the only one currently flowing through, is assessed. Subsequently, the design of the distribution of flood wave flows is made. Part of the flood wave is guided by a cascade of side ponds and the transformation effect achieved by this measure is calculated. The results of both transformation calculations are compared and the transformation effect is evaluated using other ponds. The thesis has three main parts. The first part summarizes the general characteristics and descriptions of all the cascading ponds, including the description of their objects and the attachment of the ponds to each other. The second part deals with calculations of specific ponds and their ability to transform the flood wave. The last part is devoted to the evaluation of the whole work and comparison of the transformation of the flood wave without the cascade of small water reservoirs and with the possibility of transferring part of the flood wave by the pond cascade.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPovodňová vlnacze
dc.subjecttransformacecze
dc.subjectmalá vodní nádržcze
dc.subjectkaskádacze
dc.subjectpožerákcze
dc.subjectbezpečnostní přelivcze
dc.subjectDolní Dobřejovcze
dc.subjectFlood waveeng
dc.subjecttransformationeng
dc.subjectsmall water reservoireng
dc.subjectcascadeeng
dc.subjectfeedereng
dc.subjectsafety spillwayeng
dc.subjectDolní Dobřejov eng
dc.titlePosouzení možnosti zvýšení transformace povodňové vlny kaskádou rybníků v Dolním Dobřejověcze
dc.titleAssessment of the possibility of increasing the flood wave transformation by the cascade of ponds in Dolní Dobřejoveng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeDočkal Martin
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra hydromeliorací a krajinného inženýrstvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record