Show simple item record

Construction technological project – Apartment building Rokytka

dc.contributor.advisorPopenková Miloslava
dc.contributor.authorAntonín Podzimek
dc.date.accessioned2019-06-26T22:53:05Z
dc.date.available2019-06-26T22:53:05Z
dc.date.issued2019-06-26
dc.identifierKOS-695599982905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84121
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce je zpracování stavebně-technologického projektu pro bytový dům Park Rokytka. Autor se zabývá technologickou a časovou návazností výstavby bytového objektu. Cílem práce je zhodnocení předané dokumentace pro stavební povolení a následné navržení časového a technologického řešení výstavby objektu, především navržení časového a technologického postupu stavebních procesů. Práce se soustředí na navržení minimalizováných časových prodlev při nasazení ideálního počtu pracovníků. Projekt obsahuje také jednotlivé fáze zařízení staveniště.cze
dc.description.abstractThe subject of the bachelor thesis is construction-technological project of the residential building Park Rokytka. The author pursues the technological and time continuity of the construction of the residential building. The objective of the thesis is evaluation of project documentation for building permit and then to propose a time and technological solution of the construction of the building, especially design of the time and technological progress of the building processes. The thesis focuses on suggesting minimization of time delays when employing an ideal number of workers. The project also includes the individual stages of the construction site.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectTechnologický rozborový listcze
dc.subjectTechnologický normálcze
dc.subjectČasoprostorový grafcze
dc.subjectCyklogramcze
dc.subjectGraf nasazení pracovníkůcze
dc.subjectProstorová strukturacze
dc.subjectČasová strukturacze
dc.subjectZařízení staveništěcze
dc.subjectHarmonogramcze
dc.subjectAnalysis sheeteng
dc.subjectTechnological normaleng
dc.subjectSpatio-temporal grapheng
dc.subjectGraph of workers deploymenteng
dc.subjectSpace structureeng
dc.subjectTimebased structureeng
dc.subjectSite facilitieseng
dc.subjectHarmonogrameng
dc.titleStavebně technologický projekt – Bytový dům Rokytkacze
dc.titleConstruction technological project – Apartment building Rokytkaeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeStudnička Josef
theses.degree.disciplinePříprava, realizace a provoz stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technologie stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record