Show simple item record

Design of Reinforced Concrete Structure of Football Stadiumdc.contributor.advisorFrantová Michaela
dc.contributor.authorMarek Schwarz
dc.date.accessioned2019-06-25T22:55:18Z
dc.date.available2019-06-25T22:55:18Z
dc.date.issued2019-06-25
dc.identifierKOS-880323822805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84063
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou návrhu konstrukcí tribun fotbalových stadionů. Hlavním tématem je návrh železobetonového prefabrikovaného lavicového nosníku, který je pro konstrukce tribun typický, a vhodný konstrukční detail jeho uložení. Lavicový nosník je navržen na různé případy namáhání statickým i dynamickým zatížením. V mezním stavu únosnosti byla na vypočítané vnitřní síly navržena výztuž a posouzena únavová únosnost. V mezním stavu použitelnosti je posouzen krátkodobý a dlouhodobý průhyb. Dále byla porovnána vypočítaná první vlastní frekvence lavicového nosníku s maximální diváky dosažitelnou frekvencí. Vypracován je také základní přehled konstrukcí fotbalových stadionů a jejich hlavních návrhových požadavků. V práci jsou také zmapovány fotbalové stadiony v ČR.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with design problems of football stadium tribune structures. The main topic of the thesis is design of reinforced concrete bench beam (which is typical for tribune structures) and suitable design detail of its bearing. Bench beam is designed for different cases of stress with static and dynamic loads. In the limit state of load capacity the reinforcement for calculated internal forces was designed and fatigue capacity was assessed. In the limit state of usability the short and long term deflection was assessed. Further calculated 1st eigenfrequency was compared with maximum achievable frequency by spectators. Further, an overview of football stadium structures and their main design requirments are presented. Additimetly, football stadiums in the Czech Republic are in the thesis.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectFotbalové stadionycze
dc.subjectkonstrukce tribunycze
dc.subjectželezobetoncze
dc.subjectprefabrikovanýcze
dc.subjectlavicový nosníkcze
dc.subjectmezní stav únosnosticze
dc.subjectmezní stav použitelnosticze
dc.subjectstatikacze
dc.subjectdynamikacze
dc.subjectzatíženícze
dc.subjectúnosnostcze
dc.subjectprůhybcze
dc.subjectúnavacze
dc.subjectvlastní frekvencecze
dc.subjectFootball stadiumseng
dc.subjectstructure of tribuneeng
dc.subjectreinforced concreteeng
dc.subjectprefabricatedeng
dc.subjectbench beameng
dc.subjectlimit state of load capacityeng
dc.subjectlimit state of usabilityeng
dc.subjectstaticseng
dc.subjectdynamicseng
dc.subjectloadeng
dc.subjectload capacityeng
dc.subjectdeflectioneng
dc.subjectfatigueeng
dc.subjecteigenfrequencyeng
dc.titleNávrh železobetonové nosné konstrukce tribuny fotbalového stadionucze
dc.titleDesign of Reinforced Concrete Structure of Football Stadiumeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeMašek Michal
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra betonových a zděných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record