Show simple item record

Concrete Origami Structuresdc.contributor.advisorFrantová Michaela
dc.contributor.authorMartin Salák
dc.date.accessioned2019-06-25T22:55:07Z
dc.date.available2019-06-25T22:55:07Z
dc.date.issued2019-06-25
dc.identifierKOS-864946177505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84051
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je popsat a postavit vlastní betonovou origami konstrukci. K tomu jsou nejdříve prozkoumávány konstrukční vlastnosti origami obecně, poté je popsána historie a současný vývoj betonových origami skořepin, a nakonec je navržena, optimalizována a postavena vlastní konstrukce. V rámci práce byl model analyzován v softwaru a postup betonování byl zkoušen před samotnou stavbou na menších částech konstrukce, aby bylo dosaženo kvalitního výsledku. Tím je vláknobetonový model mostu o rozměrech cca 1,5 x 0,75 m, který se bude účastnit mezinárodní soutěže modelů mostů v Budapešti.cze
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis is to describe the topic of origami folded plate structures and its history, and to design and built a small-scale model of such structure. To do so, firstly the properties of origami in general are discussed, then history of folded plate structures and shell structures is described and at last the concrete model is designed and built. During the work, the model was analyzed with software and the process of building the model was experimentally tested on parts of the structure. The outcome is a fibre reinforced concrete model of a bridge with a span approximately 1.5 m, which will compete in international competition of FRC structures in Budapest.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectvláknobetoncze
dc.subjectrozptýlená výztužcze
dc.subjectorigamicze
dc.subjectbedněnícze
dc.subjecthistorie skořepincze
dc.subjectexperimentální konstrukcecze
dc.subjectoricretecze
dc.subjectFibre reinforced concreteeng
dc.subjectdiffused reinforcementeng
dc.subjectorigamieng
dc.subjectformworkeng
dc.subjecthistory of folded plate structureseng
dc.subjecthistory of shellseng
dc.subjectexperimental structureeng
dc.subjectoricreteeng
dc.titleBetonové origami konstrukcecze
dc.titleConcrete Origami Structureseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeFaktorová Martina
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra betonových a zděných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record