Show simple item record

Non-destructive assement of stone masonry elements´ compressive strengthdc.contributor.advisorZatloukal Jan
dc.contributor.authorMartin Jonáš
dc.date.accessioned2019-06-25T22:53:55Z
dc.date.available2019-06-25T22:53:55Z
dc.date.issued2019-06-25
dc.identifierKOS-695600043105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83997
dc.description.abstractNedestruktivní metody testování materiálů mají široké vyžití v stavebním inženýrství, hlavně díky jejich neinvazivitě, rychlosti a nízké ceně v porovnání s metodami destruktivními. Jsou často užívány ke stanovení různých fyzikálních vlastností materiálů. Jednou ze zásadních vlastností je pevnost v prostém tlaku. Jelikož tyto metody nestanovují pevnost v prostém tlaku přímo, je nutné měření kalibrovat. Kalibrace pro beton je známá a využívána, ale kalibrace pro horniny není dostupná. Úlohou této práce bylo stanovení kalibračních vztahů pro horniny pro tři nedestruktivní metody měření pevnosti. Za účelem cíle práce byla realizována série měření na horninových vzorcích, na základě které byly vyhodnoceny a stanoveny kalibrační vztahy. Tyto kalibrační vztahy byly stanoveny pro tři různé skupiny hornin zvlášť.cze
dc.description.abstractNon-destructive test methods have widespread usage in civil engineering, due to their non-invasiveness, quickness and low price. They are commonly used for assessment of various physical properties. One of these properties is unconfined compressive strength. While these tests are not assessing unconfined compressive strength directly, calibration is needed. Calibration for concrete is commonly used, however calibration for rocks is not available. Task of this thesis was assessment of calibration relation for rock for three non-destructive methods. To fulfil task, a set of tests and measurements on rock samples was processed and calibration relations were developed and evaluated. Calibration relations were evaluated for three different methods and three different rock categories.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectNDTcze
dc.subjectSchmidtovo kladívkocze
dc.subjectrychlost přechodu ultrazvukových vlncze
dc.subjectpevnost v prostém tlakucze
dc.subjectSONREBcze
dc.subjecthorninycze
dc.subjectvyvřelé horninycze
dc.subjectopukacze
dc.subjectpískoveccze
dc.subjectNDTeng
dc.subjectSchmidt rebound hammereng
dc.subjectultrasonic pulse velocityeng
dc.subjectunconfined compressive strengtheng
dc.subjectSONREBeng
dc.subjectrockeng
dc.subjectigneous rockseng
dc.subjectopuka rockeng
dc.subjectsandstoneeng
dc.titleNedestruktivní stanovení tlakové pevnosti zdících prvků kamenného zdivacze
dc.titleNon-destructive assement of stone masonry elements´ compressive strengtheng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeVavřiník Tomáš
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorexperimentální centrumcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record