Show simple item record

Construction technological project - Retirement hone Lidická Strakonice

dc.contributor.advisorHlava Martin
dc.contributor.authorLukáš Lízal
dc.date.accessioned2019-06-25T22:53:37Z
dc.date.available2019-06-25T22:53:37Z
dc.date.issued2019-06-25
dc.identifierKOS-695600028205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83984
dc.description.abstractStavebně technologický projekt - Domov pro seniory Lidická Strakonice Tato bakalářská práce se zabývá stavebně technologickým řešením Domova pro seniory v ulici Lidická ve Strakonicích. Autor posuzuje úplnost a správnost předané projektové dokumentace a zabývá se prostorovou, technologickou a časovou strukturou stavby. Dále řeší návrh zařízení staveniště pro 4 fáze výstavby a navrhuje 2 technologické předpisy pro vybrané pracovní procesy.cze
dc.description.abstractConstruction technology project - Retirement home Lidická Strakonice This bachelor thesis deals with construction a technology system for the retirement home in Lidická street in Strakonice. The author assesses the completeness and correctness of the submitted project documentation and deals with the spatial, technological and time structure of the building. It also deals with the design of the construction site for four phases of construction and proposes two technological regulations for selected work processes.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectStavebně technologický projektcze
dc.subjecttechnologický normálcze
dc.subjectčasoprostorový grafcze
dc.subjectharmonogramcze
dc.subjectzařízení staveništěcze
dc.subjecttechnologický předpiscze
dc.subjectConstruction technology projecteng
dc.subjecttechnological standarteng
dc.subjectspace-time grapheng
dc.subjectscheduleeng
dc.subjectconstruction site facilitieseng
dc.subjecttechnological prescriptioneng
dc.titleStavebně technologický projekt - Domov pro seniory Lidická Strakonicecze
dc.titleConstruction technological project - Retirement hone Lidická Strakoniceeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeNeumann Pavel
theses.degree.disciplinePříprava, realizace a provoz stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technologie stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record