Show simple item record

Gallery Bubenečdc.contributor.advisorDaďa Jaroslav
dc.contributor.authorPetra Malovaná
dc.date.accessioned2019-06-24T22:53:16Z
dc.date.available2019-06-24T22:53:16Z
dc.date.issued2019-06-24
dc.identifierKOS-880323067005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83824
dc.description.abstractPŘEDMĚTEM DIPLOMNÍ PRÁCE JE NÁVRH NOVOSTAVBY GALERIE NAPROTI NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY STARÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD V BUBENČI. HLAVNÍM PODKLADEM PRO NÁVRH GALERIE BYLO URBANISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ ÚZEMÍ Z PŘEDDIPLOMNÍHO PROJEKTU. PROSTOROVÉ ŘEŠENÍ NAVAZUJE NA STÁVAJÍCÍ STAVBU STARÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD A DOPLŇUJE, TEDY ROZŠIŘUJE JEJÍ KULTURNÍ VYUŽÍVÁNÍ. NOVOSTAVBA JE ŘEŠENA JAKO JEDNA HMOTA ZOHLEDŇUJÍCÍ HLAVNÍ KOMUNIKACE V NAVRŽENÉM PARKU A NÁVAZNOST NA STAROU ČISTÍRNU. CELKOVĚ JDE O JEDNODUCHOU ČISTOU STAVBU, KTERÁ JE CHARAKTERISTICKÁ PŘEVÁŽNĚ SILUETOU STŘECHY. NOSNÁ KONSTRUCKE JE ŽELEZOBETONOVÝ SKELET KOMBINOVANÝ S MONOLITICKÝMI STĚNAMI. FASÁDA JE ŘEŠENA LEHKÝM OBVODOVÝM PLÁŠTĚM Z COPILITU, KTERÝ BUDE NASVĚCOVÁN PODLE PRÁVĚ PROBÍHAJÍCÍCH VÝSTAV.cze
dc.description.abstractTHE SUBJECT OF THIS DIPLOMA THESIS IS THE DESIGN OF THE NEW GALLERY BUILDING OVER THE WAY TO THE NATIONAL CULTURAL MONUMENT OF THE OLD WASTE WATER TREATMENT PLANT IN BUBENEČ. THE MAIN BASIS FOR DESIGN WAS A URBAN PLAN OF A PARK AREA THAT WAS CREATED IN A PRE-DIPLOMA PROJECT. THE SHAPE OF THE BUILDING FOLLOWS THE OLD WASTE WATER TREATMENT PLANT AND EXPANDING ITS CULTURAL USE. THE NEW BUILDING OF THE GALLERY IS DESIGNED AS ONE MASS ACCORDING TO THE MAIN COMUMUNICATION IN THE NEW DESIGNED PARK AND CONTINUITY TO THE OLD WASTE WATER TREATMENT PLANT. OVERALL IS A SIMPLE CLEAN CONSTRUCTION THAT IS CHARACTERISTIC MAINLY THANKS TO A ROOF SILHOUETTE. THE MAIN SUPPORTING STRUCTURE OF THE BUILDING IS A RAINFORCED CONCRETE SKELETON SYSTEM TOGETHER WITH A MONOLITHIC WALL SYSTEM. THE FACADE IS MADE OF THE GLAZED CURTAIN WALL FROM COPILIT PANELS, WHICH WILL BE LIT BY LED LIGHTS ACCORDING TO THE PRESENT EXHIBITION.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectvýstavní prostorycze
dc.subjectlehký obvodový plášťcze
dc.subjectuměnícze
dc.subjectgaleriecze
dc.subjectexhibition spaceseng
dc.subjectlight curtain walleng
dc.subjectarteng
dc.subjectgalleryeng
dc.titleGalerie Bubeneč     cze
dc.titleGallery Bubenečeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeStára Martin
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record