Show simple item record

Malešice Office buildingdc.contributor.advisorLédl Petr
dc.contributor.authorTadeáš Hlaváček
dc.date.accessioned2019-06-24T22:52:40Z
dc.date.available2019-06-24T22:52:40Z
dc.date.issued2019-06-24
dc.identifierKOS-880323045505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83801
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je návrh administrativní budovy v Praze Malešicích. Práce navazuje na předdiplomní projekt, ve kterém jsme se zabývali urbanistickou studií území stávající Malešické teplárny. Po transformaci bude toto území tvořit novou multifunkční čtvrť propojenou s okolními městskými částmi. Stejně jsem postupoval při návrhu nového administrativního bloku. Dva objekty se společným suterénem budou obklopovat zastřešené atrium jako kryté náměstí. Komerční plochy v parteru budou navazovat na nově vzniklou městskou třídu. Fasáda objektu je prolamovaná a svým tvaroslovím vytváří kryté plochy v parteru a otevřené terasy ve vyšších patrech. Před prosklenými plochami fasády jsou předsazeny svislé lamely, které tvoří podstatnou ochranu proti přehřívání interiéru a dotvářejí charakter celé budovy.cze
dc.description.abstractThe subject of the diploma thesis is an office building located in Prague Malešice. This work follows the pre-diploma project in which we created new urban study of Malešice´s heating plant area. After the transformation, this area will form a new multifunctional neighborhood connected with the surrounding city districts. I used the the same principle during designing a new office block. Two buildings with common basement will surround roofed atrium representing a covered square. Commercial areas in ground floor will follow the newly created city street. Multi angled facade creates roofed areas in the parterre and roof terraces in higher floors. Vertical lamellas placed in front of the glass facade provide substantial protection against overheating of the interior and co-create the character of the whole building.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectadministrativní budovacze
dc.subjectPrahacze
dc.subjectskleněná fasádacze
dc.subjectlamelycze
dc.subjectatriumcze
dc.subjectoffice buildingeng
dc.subjectPragueeng
dc.subjectglass facadeeng
dc.subjectlamellaseng
dc.subjectatriumeng
dc.titleAdministrativní budova Malešicecze
dc.titleMalešice Office buildingeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeŠvarcbach Michal
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record