Show simple item record

Numerical and Analytical Models of Carpentry Joints

dc.contributor.advisorKuklík Petr
dc.contributor.authorMartin Hataj
dc.date.accessioned2019-06-22T22:19:15Z
dc.date.available2019-06-22T22:19:15Z
dc.date.issued2019-06-23
dc.identifierKOS-458166473105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83706
dc.description.abstractDisertační práce je zaměřena na popis tradičních tesařských spojů a možnosti výpočtu jejich mechanického chování a únosnosti při statickém zatížení. Návrh tesařských spojů v minulosti vycházel z empirických vztahů, které byly definovány na základě předávání řemeslných zkušeností mezi tesaři. V současné době jsou tyto vztahy nedostačující a je potřeba stanovit únosnosti jednotlivých spojů. Bohužel aktuální normativní systém neposkytuje dostatečnou podporu pro návrh a posouzení těchto tesařských detailů. Je proto potřeba nalézt vhodný způsob pro popsání mechanického chování a stanovení únosnosti tesařských spojů. V disertační práci jsou kromě popisu problematiky tesařských detailů navrženy také vhodné výpočetní modely popsání mechanického chování tesařských spojů, které jsou hlavním cílem této práce. Modely jsou ověřeny experimentálními výsledky vybraných spojů.cze
dc.description.abstractThe thesis is focused on the description of traditional carpentry joints and the calculation possibilities of their structural behaviour and load-bearing capacity during static loads. The design of carpentry joints was based on empirical relations that were defined by the handing over of craftsmanship between carpenters. Currently, these relations are insufficient and it's necessary to determine load-bearing capacity of individual joints. Unfortunately, current normative system does not provide sufficient support for the design and assessment of these carpentry details. Therefore, it is necessary to find a suitable method for describing structural behaviour and determining the load-bearing capacity of carpentry joints. In the thesis, besides the description of the carpentry details are design suitable computational models for describing the mechanical behaviour of carpentry joints. It is the main aim of this thesis. The models are verified by the experimental results of the selected joints.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectDřevěné konstrukcecze
dc.subjecttesařské spojecze
dc.subjecthistorické konstrukcecze
dc.subjectnumerické modelycze
dc.subjectanalytické modelycze
dc.subjectmechanické chovánícze
dc.subjectúnosnostcze
dc.subjectTimber structureseng
dc.subjectcarpentry jointseng
dc.subjecthistorical structureseng
dc.subjectnumerical modelseng
dc.subjectanalytical modelseng
dc.subjectstructural behavioureng
dc.subjectload-bearing capacityeng
dc.titleNumerické a analytické modely tesařských spojůcze
dc.titleNumerical and Analytical Models of Carpentry Jointseng
dc.typeDOKTORSKÁ PRÁCEcze
dc.typeDISSERTATIONeng
dc.contributor.refereeLokaj Antonín
theses.degree.disciplinePozemní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra ocelových a dřevěných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record