Show simple item record

ID Cards and Their Impact to Airports Securitydc.contributor.advisorKraus Jakub
dc.contributor.authorTatiana Tsykina
dc.date.accessioned2019-06-21T22:53:11Z
dc.date.available2019-06-21T22:53:11Z
dc.date.issued2019-06-21
dc.identifierKOS-884383959805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83685
dc.description.abstractTato práce se zabývá bezpečností letišť se speciálním zaměřením na kartové systémy, popisuje bezpečnostní legislativu a bezpečnostní modely letišť. V práci je také znázorněna problematika bezpečnostního systému letiště z pohledu vstupních prostorů pro zaměstnance, problematika identifikačních průkazů zaměstnanců letiště a možné scénáře hrozeb. Cílem této práce je znázornit nedokonalost identifikačních karet, zdůraznit problematiku při pohybu neoprávněné osoby v neveřejném prostoru letiště a navrhnout program pro optimalizaci návrhů bezpečnostních systémů letiště.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with airport security with special focus on card systems, it describes safety legislation and airport security models. The thesis also presents the issue of the airport security system from the employee entrance point of view, the issue of airport identification cards and possible threat scenarios. The aim of this work is to illustrate the imperfection of identification cards, to highlight the issue of unauthorized movement of people in the non-public area of the airport and to propose a program to optimize the design of airport security systems.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectBezpečnostcze
dc.subjectneveřejný prostorcze
dc.subjectletištěcze
dc.subjectID kartacze
dc.subjecthrozbacze
dc.subjectneoprávněná osobacze
dc.subjectSecurityeng
dc.subjectairsideeng
dc.subjectairporteng
dc.subjectID cardeng
dc.subjectthreateng
dc.subjectunauthorized personeng
dc.titleKartové systémy a jejich vliv na bezpečnost letišťcze
dc.titleID Cards and Their Impact to Airports Securityeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeVokáč Roman
theses.degree.disciplineProvoz a řízení letecké dopravycze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record