Show simple item record

Analysis of the Integrated Initial Flight Plan Processing Zone Extensiondc.contributor.advisorPazourek Michal
dc.contributor.authorMarcela Růžičková
dc.date.accessioned2019-06-21T22:52:46Z
dc.date.available2019-06-21T22:52:46Z
dc.date.issued2019-06-21
dc.identifierKOS-785101607205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83663
dc.description.abstractPráce se zabývá evropským systémem pro zpracování letových plánů. Krátce vysvětluje historii a vývoj řízení letového provozu a popisuje současný systém a důležitost jeho struktury. Hlavní část textu je zaměřena na analýzu rozšíření IFPS zóny; obsahuje seznam požadavků, popisuje nutné změny a transformační proces, zdůrazňuje výhody a zabývá se i možnými nedostatky. Tvrzení jsou podpořena detailní studií dvou mimoevropských členských států, Maroka a Izraele. V rámci možného vstupu do IFPS zóny jsou jako potenciální kandidátské oblasti posouzeny FIR Minsk a FIR Kaliningrad.cze
dc.description.abstractThis work is generally engaged with the European flight plan processing system. It briefly explains the history and development of air traffic control and describes the current framework and the importance of its structures. The prime part of the thesis is focused on the analysis of IFPS Zone extension; it lists the reasons, describes the transformation process, highlights the benefits and mentions possible challenges. Statements are supported with a detailed study of two non-European members, Morocco and Israel. As potential candidates, FIR Minsk and FIR Kaliningrad are discussed in terms of IFPZ entrance.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectIFPScze
dc.subjectCentralizované plánování letůcze
dc.subjectRozšíření IFPS Zónycze
dc.subjectFIR Kaliningradcze
dc.subjectFIR Minskcze
dc.subjectIFPSeng
dc.subjectCollaborative Flight Planningeng
dc.subjectIFPZ Extensioneng
dc.subjectFIR Kaliningradeng
dc.subjectFIR Minskeng
dc.titleAnalýza rozšíření Integrated Initial Flight Plan Processing System zónycze
dc.titleAnalysis of the Integrated Initial Flight Plan Processing Zone Extensioneng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeHajzler Ota
theses.degree.disciplineProvoz a řízení letecké dopravycze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record