Show simple item record

Cartographic visualisation of landskape development in the Otava River valley in Strakonice regiondc.contributor.advisorJanata Tomáš
dc.contributor.authorPetra Pasovská
dc.date.accessioned2019-06-20T22:54:18Z
dc.date.available2019-06-20T22:54:18Z
dc.date.issued2019-06-20
dc.identifierKOS-884677863505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83573
dc.description.abstractCílem této práce je vizualizace údolí řeky Otavy ve vybraném zájmovém území. Podstatou práce je zpracování kartografických podkladů pro různé časové hladiny. Pro demonstraci jednotlivých časových hladin byly vytvořeny dílčí tematické mapy. Výsledné zpracování dat je doplněno o generalizovaný 3D model Strakonického hradu. Oblast středního Pootaví je rozšířena o objekty vytvořené procedurálním modelováním v programu CityEngine. Součástí práce je také sběr historických fotografií zachycujících řeku Otavu a jejich porovnání se současným stavem. Výsledky jsou prezentovány formou webových stránek.cze
dc.description.abstractThe aim of this work is visualize the Otava River valley in the selected area of interest. The essence of this thesis is the processing of cartographic materials for various time periods. Sub-thematic maps were created to demonstrate the individual time periods. The result is complemented by a generalized 3D model of Strakonice Castle. The surrounding of the castle is supplemented with objects created by conceptual modeling in the CityEngine program. The thesis also includes the collection of historical photographs depicting the Otava River and their comparison with the current state. The results are presented in web pages.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectOtavacze
dc.subjectřekacze
dc.subjectúdolícze
dc.subjectStrakonicecze
dc.subjectgeoreferencovánícze
dc.subjectvektorizacecze
dc.subject3D~modelcze
dc.subjectArcGIScze
dc.subjectCityEnginecze
dc.subjectSketchUpcze
dc.subjectOtavaeng
dc.subjectrivereng
dc.subjectvalleyeng
dc.subjectStrakoniceeng
dc.subjectgeoreferencingeng
dc.subjectvectorizationeng
dc.subject3D~modeleng
dc.subjectArcGISeng
dc.subjectCityEngineeng
dc.subjectSketchUpeng
dc.titleKartografická vizualizace vývoje území v údolí řeky Otavy v okolí Strakoniccze
dc.titleCartographic visualisation of landskape development in the Otava River valley in Strakonice regioneng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeSoukup Petr
theses.degree.disciplineGeomatikacze
theses.degree.grantorKatedra geomatikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record