Show simple item record

Araeo-astronomical orientation of historical objects in Perudc.contributor.advisorPavelka Karel
dc.contributor.authorZuzana Šlaufová
dc.date.accessioned2019-06-20T22:53:44Z
dc.date.available2019-06-20T22:53:44Z
dc.date.issued2019-06-20
dc.identifierKOS-880323443005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83548
dc.description.abstractPráce je zaměřena na vyhledání a analyzování astronomicky orientovaných lokalit z předkolumbovského období na území dnešního Peru. Práce obsahuje rešerši literatury na téma astronomické orientace historických objektů po celém světě. Také seznamuje s historií kultur, které se nacházely na území dnešního Peru. Sběr dat proběhl v programu Google Earth. Výsledkem práce je analýza měřeného souboru pomocí tabulek a grafů, které se nachází v poslední kapitole. V závěru práce proběhla diskuze a zhodnocení efektivity použité metody a dosažení výsledků.cze
dc.description.abstractThe thesis is aimed at search and analyse astronomically oriented pre-columbian archeological sites in the area of Peru. The thesis contains literature search on the astronomical orientation of historical sites around the world. It also introduces the history of cultures that were in the area of Peru. Data was collected in Google Earth. The result of the work is the analysis of the measured file using tables and graphs, which are found in the last chapter. At the end of the thesis there was a discussion and evaluation of the effectiveness of the method used and the achievement of results.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPerucze
dc.subjectarcheoastronomiecze
dc.subjectInkovécze
dc.subjectarcheologické památkycze
dc.subjectGoogle Earthcze
dc.subjectazimutcze
dc.subjectslunovratcze
dc.subjectrovnodennostcze
dc.subjectzenitcze
dc.subjectnadircze
dc.subjectpředincké civilizacecze
dc.subjectPerueng
dc.subjectarchaeoastronomyeng
dc.subjectthe Incaseng
dc.subjectarchaeological siteseng
dc.subjectGoogle Eartheng
dc.subjectazimutheng
dc.subjectsolsticeeng
dc.subjectequinoxeng
dc.subjectzenitheng
dc.subjectanti-zenitheng
dc.subjectpre-Inca civilizationseng
dc.titleArcheo-astronomické orientace historických objektů v Perucze
dc.titleAraeo-astronomical orientation of historical objects in Perueng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeŘezníček Jan
theses.degree.disciplineGeodézie a kartografiecze
theses.degree.grantorKatedra geomatikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record