Show simple item record

Geodetic survey of crane runway in the water treatment plant Káraný

dc.contributor.advisorBraun Jaroslav
dc.contributor.authorKarel Prager
dc.date.accessioned2019-06-20T22:53:30Z
dc.date.available2019-06-20T22:53:30Z
dc.date.issued2019-06-20
dc.identifierKOS-880323441205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83546
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá způsoby geodetického zaměření jeřábové dráhy v hlavní strojovně úpravny vody v obci Káraný. Obsahem práce je popis lokality a vodárenského zařízení, charakteristika zkoumané jeřábové dráhy včetně technických parametrů, dále postup měřických, výpočetních a grafických prací, popis použitých měřických přístrojů včetně vybavení a počítačových programů pro vyhodnocení. Výsledkem jsou požadované výstupy dle technických norem a metodického návodu, rozhodnutí o způsobilosti zkoumané dráhy a porovnání použitých měřických metod.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the ways of survey measurement of crane runway in the main hall of water treatment in the village called Káraný. The content of the thesis is the description of location and water supply object, the characteristic of examined crane runway, the procedure of measuring, the computer and graphic work, the description of used measuring instruments including equipment and computer programs. The results of the thesis are required outputs according to technical standard and methodical instructions, the decision about eligibility of examined runway and the comparison of used measuring methods.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectjeřábová dráhacze
dc.subjectprostorová síťcze
dc.subjectlaserové skenovánícze
dc.subjectEasyNETcze
dc.subjectCyclonecze
dc.subjectcrane runwayeng
dc.subjectspatial networkeng
dc.subjectlaser scanningeng
dc.subjectEasyNETeng
dc.subjectCycloneeng
dc.titleGeodetické zaměření jeřábové dráhy v úpravně vody Káranýcze
dc.titleGeodetic survey of crane runway in the water treatment plant Káranýeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeJašek Petr
theses.degree.disciplineGeodézie a kartografiecze
theses.degree.grantorkatedra speciální geodéziecze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record