Show simple item record

0-1 Knapsack problem

dc.contributor.advisorŠimeček Ivan
dc.contributor.authorJakub Pečenka
dc.date.accessioned2019-06-20T22:52:33Z
dc.date.available2019-06-20T22:52:33Z
dc.date.issued2019-06-20
dc.identifierKOS-762877339705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83500
dc.description.abstractTato Bakalářská práce se zabývá problémem batohu 0-1 a přístupy hledajícími jeho optimální řešení. V práci je implementován v jazyce C++ algoritmus založený na metodě větví a mezí, dále algoritmus založený na metodě dynamického programování a metoda hrubé síly. Autor se v práci následně zabývá jejich paralelizací a vybrané paralelizace implementuje pomocí technologie OpenMP. Na závěr jsou změřeny a porovnány výpočetní časy těchto implementací a implementací konkurenčních na vybraných datových sadách.cze
dc.description.abstractThis thesis focuses on problem Knapsack 0-1 and approaches for searching exact solution. Choosed algorithms based on method branch and bounds, on method dynamic programming and brute force method are implemented in C++ language. After that author focuses on paralelization of that algorithms and implementation of paralelizations by OpenMP. Finally for authors implementations and for competitive implementations are measured and compared computational times on choosed data sets.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectbatoh 0-1cze
dc.subjectdynamické programovánícze
dc.subjectvětve a mezecze
dc.subjecthrubá sílacze
dc.subjectparalelizacecze
dc.subjectimplementacecze
dc.subjectC++cze
dc.subjectOpenMPcze
dc.subjectknapsack 0-1eng
dc.subjectdynamic programmingeng
dc.subjectbranch and boundseng
dc.subjectbrute forceeng
dc.subjectparalelizationeng
dc.subjectimplementationeng
dc.subjectC++eng
dc.subjectOpenMPeng
dc.titleAlgoritmy pro řešení problému 0-1 baťohucze
dc.title0-1 Knapsack problemeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeŠoch Michal
theses.degree.disciplineTeoretická informatikacze
theses.degree.grantorkatedra teoretické informatikycze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record