Show simple item record

Efficient LU factorization for sparse matricesdc.contributor.advisorŠimeček Ivan
dc.contributor.authorLukáš Jurásek
dc.date.accessioned2019-06-19T22:53:39Z
dc.date.available2019-06-19T22:53:39Z
dc.date.issued2019-06-19
dc.identifierKOS-966973352105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83447
dc.description.abstractTato bakalárská práce se zabývá implementací a analýzou algoritmu využívaných pro LU faktorizaci rídkých matic. Literární rešerše obsahuje teoretické základy potrebné pro pochopení algoritmu, kterými se práce zabývá. Tyto algoritmy jsou zde také popsány a vysvetleny. Praktická cást obsahuje popis konkrétní implementace a její analýzu. Implementace je realizována v jazyku C++ za pomoci knihovny OpenMP, která je použita pro pararelizaci. Hlavním výsledkem této práce je sada dat vypovídajících o vlastnostech a schopnostech zvolených algoritmu. Tyto údaje mohou pomoci zájemcum pri volbe algoritmu pro použití v aplikacích využívající rídké matice. V príloze práce lze nalézt zdrojové kódy implementace testované v této práci.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the implementation and analysis of algorithms used for LU factorization of sparse matrices. The literary research contains the theoretical foundations needed to understand the algorithms that the thesis vii deals with. These algorithms are also described and explained here. The practical part contains a description of the selected implementation and its analysis. Implementation is implemented in C++ using the OpenMP library, which is used for parallelization. The main result of this work is a set of data showing the properties and abilities of the chosen algorithms. This data can help anyone interested in selecting algorithms for use in applications using sparce matrices. In the appendix, the implementation source codes tested in this work can be found.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectLU faktorizacecze
dc.subjectrídké maticecze
dc.subjectimplementacecze
dc.subjectanalýzacze
dc.subjectheuristikacze
dc.subjectLU factorizationeng
dc.subjectsparce matriceseng
dc.subjectimplementationeng
dc.subjectanalysiseng
dc.subjectheuristiceng
dc.titleEfektivní LU rozklad pro řídké maticecze
dc.titleEfficient LU factorization for sparse matriceseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeLangr Daniel
theses.degree.disciplineTeoretická informatikacze
theses.degree.grantorkatedra teoretické informatikycze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record