Show simple item record

Use of Fiber Optic Sensors and Technologies in City Transportdc.contributor.advisorŠašek Ladislav
dc.contributor.authorJan Holub
dc.date.accessioned2019-06-19T22:52:54Z
dc.date.available2019-06-19T22:52:54Z
dc.date.issued2019-06-19
dc.identifierKOS-785101253905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83417
dc.description.abstractTato práce se zabývá využitím optovláknové technologie v dopravě ve městě Děčín. Je v ní popsán současný stav získávání dat pomocí intrusivních a neintrusivních detektorů. Diplomová práce přináší návrh využití technologie WIM společně se systémem BendLine na Tyršově mostě. Návrh využití je následně provozně i ekonomicky posouzen a porovnán s konvenčními technologiemi. K porovnání návrhů byla použita analýza pomocí vícekriteriálního rozhodování. Přínosem této práce na základě zjištěných údajů z analýzy je zjištění výhodnosti optovlákonové technologie WIM a systému BendLine k monitorování dopravy na Tyršově mostě a jeho zatížení. Současně lze navázat na koncept Smart City.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with usage of fiber optic technology in transportation in the city of Děčín. Current procedure of data acquisition using intrusive and nonintrusive detectors is described. This work proposes an utilization of WIM technology instalation together with BendLine system on the bridge Tyršův most in Děčín. The design is verified operationally and economically, and compared with conventional approach. For the comparison, multi-criteria decision analysis was used. Contribution of this thesis is a confirmation of benefits arising from usage of fiber optic technology WIM and BendLine system for traffic monitoring and the load of the bridge. Concurrently, it is possible to build on Smart City concept.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectOptovláknová technologiecze
dc.subjectintrusivní detektorycze
dc.subjectneintrusivní detektorycze
dc.subjectvážení za jízdycze
dc.subjectoptické vláknocze
dc.subjectindukční smyčkycze
dc.subjectSmart Citycze
dc.subjectFiber optic technologieeng
dc.subjectintrusive detectorseng
dc.subjectnonintrusive detectorseng
dc.subjectweigh in motioneng
dc.subjectoptical fibereng
dc.subjectinduction loopseng
dc.subjectSmart Cityeng
dc.titleVyužití optovláknové technologie a senzorů v dopravě ve městechcze
dc.titleUse of Fiber Optic Sensors and Technologies in City Transporteng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeSmíšek Ondřej
theses.degree.disciplineLogistika a řízení dopravních procesůcze
theses.degree.grantorústav logistiky a managementu dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record