Show simple item record

Practical teaching supposrted by computersdc.contributor.advisorSvoboda Emanuel
dc.contributor.authorPavel Žák
dc.date.accessioned2019-06-16T22:51:48Z
dc.date.available2019-06-16T22:51:48Z
dc.date.issued2019-06-16
dc.identifierKOS-785934422905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83267
dc.description.abstractBakalářská práce obsahuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou zmapovány výukové metody včetně názorně demonstračních. Je zde popsán vznik a vývoj laboratoří se vzdáleným přístupem a klasifikace experimentů. V praktické části je podrobně popsán návrh a realizace vzdálené laboratoře s pomocí systému iSES Remduino Lab a prototypovací platformy Arduino UNO. Při tvorbě vzdáleného experimentu byla zachycena časová i finanční náročnost sloužící k porovnání s reálným experimentem ve vyučovací hodině. Byly také analyzovány výhody i nevýhody vzdáleného experimentu.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis is divided into two parts - theoretical and the practical part. Theoretical part is focused on teaching methods including especially demonstration methods. Formation of the remote-labs is also described there. In the practical part there is described in the detail design and realization of the remote-lab using iSES Remduino Lab and prototyping platform Arduino UNO. Financial and time difficulty was described in the creation of the experiment. Remote experiment should be compared with the real experiment shown during the teaching lesson. Advantages and disadvantages of the remote-lab were also analysed.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectVýukové metodycze
dc.subjectmetoda demonstračnícze
dc.subjectvzdálená laboratořcze
dc.subjectvzdálený experimentcze
dc.subjectreálný experimentcze
dc.subjectvzdálený přístupcze
dc.subjectsystém iSEScze
dc.subjectiSES Remduino Labcze
dc.subjectArduino UNOcze
dc.subjectinternetcze
dc.subjectTeaching methodseng
dc.subjectdemonstration methodeng
dc.subjectremote Labeng
dc.subjectremote experimenteng
dc.subjectrealistic experimenteng
dc.subjectremote accesseng
dc.subjectiSES systemeng
dc.subjectiSES Remduino Labeng
dc.subjectArduino UNOeng
dc.subjectinterneteng
dc.titlePraktické vyučování podporované počítačemcze
dc.titlePractical teaching supposrted by computerseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereePetřík Martin
theses.degree.disciplineUčitelství praktického vyučování a odborného výcvikucze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeSpecializace v pedagogicecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record