Show simple item record

Traffic Study of Through Road in Town Osekdc.contributor.advisorKočárková Dagmar
dc.contributor.authorTereza Dalecká
dc.date.accessioned2019-06-15T22:53:08Z
dc.date.available2019-06-15T22:53:08Z
dc.date.issued2019-06-15
dc.identifierKOS-884383917805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83243
dc.description.abstractPředložená diplomová práce na téma Studie dopravy na průtahu městem Osek se zabývá popisem rizikových míst na dopravní infrastruktuře pozorované části obce a návrhem stavebních změn, které by přispěly k vyšší přehlednosti, snazší orientaci jak pro řidiče motorových vozidel, cyklistů i pěších, a tím zvýšení bezpečnosti pro všechny účastníky provozu na souvisejících komunikacích a k nim přilehlých prostorech. Předmětem této práce bylo analyzovat současný stav dopravy z hlediska bezpečnosti a stavebního uspořádání. Na nejrizikovějších místech z pohledu statistik Policie ČR byl proveden dopravní průzkum, v rámci kterého byly sledovány rizikové či konfliktní situace během celého dne v období od 1. 1. 2007 do 4. 3. 2019. Na základě informací vyhotovených Policií ČR, vlastním pozorováním autorky této diplomové práce a platných norem v České republice byl vytvořen návrh řešení, který povede ke zvýšení bezpečnosti provozu, a to vše s ohledem na současné technické podmínky v prostoru průtahu městem Osekcze
dc.description.abstractThis thesis on the topic of Traffic Study of Trough Road in Town Osek is focused on description of the dangerous places on transport infrastructure of the main roads in town Osek and brings the proposal of the construction changes that would provide better clarity, easier orientation both for drivers, cyclists and pedestrians. Thanks to that the safety on related roads and nearby places will increase for all traffic participants.The aim of this work was to analyze the current condition of transport infrastructure in town Osek basicly in terms of safety and construction. The survey of this work monitored risk or conflict situationes in period from 1th January 2007 to 4th March 2019 at the most dangerous places which were selected from statistics issued by the Police of the Czech Republic. This work suggests solution that will increase traffic safety with regard on current technical condition of town Osek. In the study were used data from the Police of the Czech Republic, data from own observation and information from valid standards related to this issue.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectDopravní průzkumcze
dc.subjectpsychologická přednostcze
dc.subjectprůtah městacze
dc.subjectbezpečnostcze
dc.subjectOsekcze
dc.subjectdopravní nehodycze
dc.subjectnávrh řešenícze
dc.subjectstyková křižovatkacze
dc.subjectokružní křižovatka intenzitacze
dc.subjectkapacitacze
dc.subjecttraffic surveyeng
dc.subjectpsychological right of wayeng
dc.subjectthrought road in towneng
dc.subjectsafetyeng
dc.subjectOsekeng
dc.subjectTraffic accidentseng
dc.subjectsolution designeng
dc.subjectlevel intersectioneng
dc.subjectroundabouteng
dc.subjectintensityeng
dc.subjectcapacityeng
dc.titleStudie dopravy na průtahu města Osekcze
dc.titleTraffic Study of Through Road in Town Osekeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeMichková Vlasta
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav dopravních systémůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record