Show simple item record

Open-source DEMO Construction and Process Model Designer

dc.contributor.advisorSkotnica Marek
dc.contributor.authorPetr Ančinec
dc.date.accessioned2019-06-15T22:52:40Z
dc.date.available2019-06-15T22:52:40Z
dc.date.issued2019-06-15
dc.identifierKOS-762877465005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83222
dc.description.abstractPráce se zabývá konstrukčním a procesním diagramem metodiky DEMO. Nedávné změny ve specifikaci DEMO zapříčinili, že neexistuje modelovací nástroj, který by tuto specifikaci podporoval a zároveň kontroloval její pravidla a omezení. Hlavním cílem této práce je vytvořit moderní, uživatelsky přívětivý webový nástroj pro vytváření modelů v DEMO 4 specifikaci a tento nástroj poskytnout s volně přístupným zdrojovým kódem. K dosažení tohoto cíle je potřeba pochopit DEMO specifikaci, protože všechny modely jsou mezi sebou propojené a mají různá omezení, které je potřeba dodržet. Vytvořený nástroj usnadňuje uživatelům práci s modelováním díky jeho přívětivosti a také kontroluje, aby byly dodrženy omezení dané specifikací DEMO. Případová studie vytvořená v rámci této práce ukázala, že nový nástroj je v průměru 2.3krát rychlejší než nástroj, který byl nejlépe hodnocen v rámci analýzy existujících nástrojů.cze
dc.description.abstractThis thesis focuses on Organization Construction Diagram (OCD) and Process Structure Diagram (PSD) of the Design and Engineering Methodology for Organizations (DEMO). Recent developments in DEMO have increased the need for a new modeling tool that supports the new DEMO 4 specification and verifies its rules. The primary goal of the thesis is to create a modern, user-friendly, open-source, web-based modeling tool that will support the latest DEMO specification. It is necessary to understand the DEMO specification if we want to achieve this goal because all four aspect models are connected and have specific constraints that need to be abided. Therefore, DEMO specification has to be reviewed and analyzed to deliver an efficient and user-friendly modeling tool. The new modeling tool helps users create DEMO models faster compared to currently existing solutions, and it also prevents users from breaking the specification rules. A case study created during this thesis has shown that the new modeling tool is on average 2.3 times faster when compared to the modeling tool that placed first in the review of existing modeling tools.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectDEMOcze
dc.subjectOCDcze
dc.subjectPSDcze
dc.subjectkonstrukční modelcze
dc.subjectprocesní modelcze
dc.subjectmodelovánícze
dc.subjectAngularcze
dc.subjectTypeScriptcze
dc.subjectDEMOeng
dc.subjectOCDeng
dc.subjectPSDeng
dc.subjectconstruction modeleng
dc.subjectprocess modeleng
dc.subjectmodelingeng
dc.subjectAngulareng
dc.subjectTypeScripteng
dc.titleOpensource prostředí pro návrh konstrukčních a procesních modelů metodiky DEMOcze
dc.titleOpen-source DEMO Construction and Process Model Designereng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereePergl Robert
theses.degree.disciplineWebové a softwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record