Show simple item record

Secret Sharing Algorithmsdc.contributor.advisorKokeš Josef
dc.contributor.authorHana Svobodová
dc.date.accessioned2019-06-15T22:52:17Z
dc.date.available2019-06-15T22:52:17Z
dc.date.issued2019-06-15
dc.identifierKOS-762877302605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83204
dc.description.abstractTato práce se zabývá algoritmy pro sdílení tajemství. Náplní rešeršní části práce je seznámení s matematickými principy algoritmů pro sdílení tajemství a analýza faktorů ovlivňujících jejich bezpečnost. V praktické části práce jsou implementovány Shamirův a Asmuthův-Bloomův algoritmus pro sdílení tajemství, v další části jsou porovnány jejich výsledky a implementována aplikace, která umožňuje zašifrovat soubor symetrickou šifrou a použitý šifrovací klíč rozdělit implementovanými algoritmy na zadaný počet dílů. Následně je možné z množiny dílů soubor dešifrovat. Aplikace je napsána v jazyce C s použitím knihovny OpenSSL.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with secret sharing algorithms. The survey part is focused on the introduction of chosen secret sharing algorithms, their mathematical background and analysis of factors affecting their security. Shamir's and Asmuth-Bloom's algorithms are implemented in the second part. Then, their results are compared. The next part presents the implemented application which can encrypt given file with a symmetric cipher and share the used key using the implemented secret sharing algorithms. It is also possible to decrypt the file using shares of the secret and the encrypted file. The application is written in C and uses OpenSSL library.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectsdílení tajemstvícze
dc.subjectsdílení šifrovacích klíčůcze
dc.subjectShamirův algoritmus pro sdílení tajemstvícze
dc.subjectBlakleyho algoritmus pro sdílení tajemstvícze
dc.subjectAsmuthův-Bloomův algoritmuscze
dc.subjectaplikace pro sdílení šifrovacích klíčůcze
dc.subjectCcze
dc.subjectOpenSSLcze
dc.subjectsecret sharingeng
dc.subjectsharing cryptographic keyseng
dc.subjectShamir's secret sharing algorithmeng
dc.subjectBlakley's secret sharing algorithmeng
dc.subjectAsmuth-Bloom's algorithmeng
dc.subjectapplication for sharing encryption keyseng
dc.subjectCeng
dc.subjectOpenSSLeng
dc.titleAlgoritmy pro sdílení tajemstvícze
dc.titleSecret Sharing Algorithmseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeZahradnický Tomáš
theses.degree.disciplineBezpečnost a informační technologiecze
theses.degree.grantorkatedra počítačových systémůcze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record