Show simple item record

Education of Convicted Persons in Prison

dc.contributor.advisorTureckiová Michaela
dc.contributor.authorPavel Drobný
dc.date.accessioned2019-06-14T22:52:42Z
dc.date.available2019-06-14T22:52:42Z
dc.date.issued2019-06-14
dc.identifierKOS-788307256305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83168
dc.description.abstractObsahem bakalářské práce je problematika vzdělávání odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody probíhající ve věznici. V teoretické části je popsán systém organizace Vězeňské služby České republiky a náležitá pozornost je věnována právě vzdělávání odsouzených dle kritéria formálnosti, které je ve věznici odsouzeným nabízeno. V praktické části jsou vymezeny cíle, navrženy hypotézy a je zde popsán výzkumný vzorek i metody. Schválený výzkum proběhl ve věznici, která se nachází v blízkosti hlavního města Praha a byl zaměřen na zjištění spokojenosti odsouzených se vzděláváním. Pozornost byla věnována taktéž motivaci odsouzených ke vzdělávání. Obsahem diskuze je komparace námi zjištěných výsledků s výsledky jiných autorů ostatních provedených výzkumů. Cílem bylo navrhnout doporučení, která bude možné využít pro vzdělávání odsouzených ve věznici.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis discusses education provided in prison to convicted persons serving a term of imprisonment. The theoretical part describes the organizational system in the Prison Service of the Czech Republic, focusing on the education of prisoners according to the formality criterion that is offered to convicted persons in prison. The practical part determines the aims, suggests hypotheses and describes the research sample and methods used. The approved research was performed in a prison that is located near the capital city of Prague and was designed to find out the convicted persons' level of satisfaction with the education provided. The follow-up discussion compares our results with the results presented by authors of other similar surveys performed. The aim was to suggest certain measures that might be adopted to improve the education provided to convicted persons in prison.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectVzdělávání odsouzenýchcze
dc.subjectVězeňská službacze
dc.subjectmotivacecze
dc.subjectresocializacecze
dc.subjectprogram zacházenícze
dc.subjectEducation of convicted personseng
dc.subjectPrison Serviceeng
dc.subjectmotivationeng
dc.subjectre-socializationeng
dc.subjecttreat-ment programmeeng
dc.titleVzdělávání odsouzených ve věznicicze
dc.titleEducation of Convicted Persons in Prisoneng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeHrubý Josef
theses.degree.disciplineUčitelství praktického vyučování a odborného výcvikucze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeSpecializace v pedagogicecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record