Show simple item record

Measurement of dijet angular correlation in pp collisions in the ATLAS experimentdc.contributor.advisorMyška Miroslav
dc.contributor.authorVladimír Žitka
dc.date.accessioned2019-06-14T10:51:37Z
dc.date.available2019-06-14T10:51:37Z
dc.date.issued2019-06-09
dc.identifierKOS-881485973705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83109
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá precizním měřením silné interakce protonů při těžišťové energii 13TeV v rámci experimentu ATLAS na urychlovači LHC. Práce podává komplexní přehled dosavadních výsledků experimentů nejen na LHC v oblasti jetové fyziky, speciální pozornost je věnována měření příčné hybnosti jetů v inkluzivní selekci a charakteristikám dijetových systémů. Vzhledem k dostatečnému množství dat jsou všechny proměnné měřené jako dvojitě diferenciální účinný průřez vzhledem k rapiditě jetu. V návaznosti na přechozí měření je pak poskytnut první náhled na data měřená detektorem ATLAS během roku 2018 Run II o celkové integrované luminositě 58.5 fb^-1.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis concerns the precision measurements of strong interactions of protons at the centre-of-mass energy of 13 TeV by the ATLAS experiment at the LHC. A complex overview of previous measurements not only from LHC experiments in the field of jet physics is provided, with special attention paid to the measurements of inclusive jet transverse momenta distributions and dijet system properties. Thanks to the amount of measured data all properties can be measured doubly-differentially with respect to jet rapidity. As a follow up to these measurements, a first look at the data measured by the ATLAS detector during the year 2018 of Run II with the integrated luminosity of 58.5 fb^-1 is provided.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectATLAScze
dc.subjectdijetycze
dc.subjectazimutální korelacecze
dc.subjectsilná vazbová konstantacze
dc.subjectATLASeng
dc.subjectdijetseng
dc.subjectazimuthal correlationeng
dc.subjectstrong couplingeng
dc.titleMěření úhlové korelace mezi dvěma jety v pp srážkách v experimentu ATLAScze
dc.titleMeasurement of dijet angular correlation in pp collisions in the ATLAS experimenteng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeLysák Roman
theses.degree.disciplineExperimentální jaderná a částicová fyzikacze
theses.degree.grantorkatedra fyzikycze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record