Show simple item record

Electron beam isochroneous, achromatic focusing system: design and optimizationdc.contributor.advisorKrůs Miroslav
dc.contributor.authorPavel Gajdoš
dc.date.accessioned2019-06-13T10:52:41Z
dc.date.available2019-06-13T10:52:41Z
dc.date.issued2019-06-08
dc.identifierKOS-881196618005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83010
dc.description.abstractElektronové svazky urychlené laserem řízenou plazmovou vlnou mohou dosahovat vysokých energiích a ultrakrátkých délek. To z nich dělá vhodné kandidáty pro aplikace vyžadující subpikosekundové elektronové impulzy. Na druhé straně mají tyto svazky relativně velký rozptyl energie. A proto, pokud se svazek šíří po dlouhé vzdálenosti, jeho délka se prodlouží. Aby se daly takové svazky použít v těchto aplikacích, je nutné je komprimovat zpátky. V této práci je navrhnuto schéma achromatické, izochronní fokusující soustavy elektronového svazku; tento systém je schopen komprimovat svazek na 600 fs, jak je ukázáno numerickou simulací v programu SIMION. Akceptance fokusační soustavy by měla být více než 10 % energie svazku, což bylo ukázáno v simulacích.cze
dc.description.abstractThe electron bunches accelerated by laser wakefield acceleration can reach a high energy and an ultrashort duration. This makes them a good candidate for applications, which desire a subpicosecond electron pulses. On the other hand, the energyspreadofthisbeamisrelativelylarge. Hence, if the beam propagates a long distance in the space its duration increases. To use such bunches for these application, they need to be compressed back. In this thesis, the scheme of electron beam achromatic, isochronous focusing system is proposed; such a system is capable to compress the bunch down to 600 fs as shown by SIMION numerical simulation. The acceptance of our focusing system should be more than 10 % of the beam energy, which was performed in simulations.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectAchromatickácze
dc.subjectizochronní fokusace; elektronový svazek; laserové urychlování plazmovou vlnoucze
dc.subjectAchromaticeng
dc.subjectisochronous focusation; electron beam; laser wakefield accelerationeng
dc.titleNávrh a optimalizace izochronní, achromatické fokusující soustavy elektronových svazkůcze
dc.titleElectron beam isochroneous, achromatic focusing system: design and optimizationeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKruchinin Konstantin
theses.degree.disciplineExperimentální jaderná a částicová fyzikacze
theses.degree.grantorkatedra fyzikycze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record