Show simple item record

REVITALIZATION OF ZBRASLAV, PRAHA 5dc.contributor.advisorSedlák Jan
dc.contributor.authorVeronika Zinkaizlová
dc.date.accessioned2019-06-13T10:52:34Z
dc.date.available2019-06-13T10:52:34Z
dc.date.issued2019-06-07
dc.identifierKOS-866637255905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83004
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je revitalizace centra Zbraslavi. V práci se zabývám návrhem náměstí a návrhem nových domů místo dvou stávajících, které tvoří jednu stranu náměstí. Domy na parcele jsou kombinací městských domů a vesnických domů.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis discusses about revitalization of city center Zbraslav. There are two proposals. First is proposal of city square and second is proposal new buildings instead of two existing buildings, which create one side of city square. Houses are combination of city houses and village houses on the plot.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectMěstský důmcze
dc.subjectvesnický důmcze
dc.subjectnáměstícze
dc.subjectbydlenícze
dc.subjectobchodní partercze
dc.subjectCity houseeng
dc.subjectVillage houseeng
dc.subjectsquareeng
dc.subjecthousingeng
dc.subjectbusiness parterreeng
dc.titleREVITALIZACE CENTRA ZBRASLAVI, PRAHA 5cze
dc.titleREVITALIZATION OF ZBRASLAV, PRAHA 5eng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeDohnal Tomáš
theses.degree.disciplineArchitekturacze
theses.degree.grantorústav navrhování IIIcze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record