Show simple item record

Vehicle Type Classification Methods in Traffic Surveys

dc.contributor.advisorKumpošt Petr
dc.contributor.authorPetr Richter
dc.date.accessioned2019-06-12T22:53:37Z
dc.date.available2019-06-12T22:53:37Z
dc.date.issued2019-06-12
dc.identifierKOS-884383927205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82904
dc.description.abstractSkladba dopravního proudu je jedním z hlavních sledovaných parametrů dopravního proudu při dopravních průzkumech zaměřených na objem dopravy. Počet kategorií a jednotlivé zatřízení vozidel do kategorií je odlišné napříč právními dokumenty, technickými normami a technickými podmínkami zabývajícími se dopravně inženýrskými činnostmi, které vyžadují dopravní průzkum jako vstupní informaci do dalších výpočtů a analýz. Obsahem této práce je analýza jednotlivých dokumentů a snaha naleznout průnik mezi sledovanými kategoriemi vozidel. Podkladem pro tuto analýzu jsou dopravní průzkumy a dotazníková šetření zaměřená na odlišně vnímání jednotlivých kategorií mezi různými sčítači. Závěrem je navržena možná úprava sčítacích karet a posouzení využití centrálního registru vozidel jako nástroje pro kategorizaci dle technických parametrů uvedených v osvědčení o registraci vozidla.cze
dc.description.abstractTraffic flow composition is one of the main parameters being monitored during a traffic survey which targets traffic counts. The number of categories and the methods to classify individual cars into given categories varies throughout multiple legal documents, technical standards and technical guidelines concerning traffic engineering processes which need traffic survey outputs as their input data for further analysis. This thesis includes analysis of each document and tries to find an intersection between monitored vehicle type categories. The analysis is built upon traffic surveys and a questionnaire aimed on different perception of vehicle categories in between different surveyors. In conclusion the thesis aims to suggest adjustment of monitored vehicle categories and to consider the central vehicle registry as a tool to classify vehicles based upon their technical parameters stated in the vehicle registration certificate.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectskladba dopravního prouducze
dc.subjectdopravní průzkumcze
dc.subjectkategorizace vozidelcze
dc.subjectcentrální registr vozidelcze
dc.subjectmýtný systémcze
dc.subjectregistrační značkacze
dc.subjectcelostátní sčítání dopravycze
dc.subjectvehicle type compositioneng
dc.subjecttraffic surveyeng
dc.subjectvehicle classificationeng
dc.subjectcentral vehicle registryeng
dc.subjecttoll systemeng
dc.subjectlicence plateeng
dc.subjectnational traffic surveyeng
dc.titleMetody klasifikace typu vozidel při dopravních průzkumechcze
dc.titleVehicle Type Classification Methods in Traffic Surveyseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeDont Milan
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav dopravních systémůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record