Show simple item record

Developing Sport Activity Processing Application with Motivational Features

dc.contributor.advisorRybola Zdeněk
dc.contributor.authorTomáš Zahálka
dc.date.accessioned2019-06-12T22:53:36Z
dc.date.available2019-06-12T22:53:36Z
dc.date.issued2019-06-12
dc.identifierKOS-882639921405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82898
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem a vytvořením aplikace pro synchronizaci a zpracování dat ze sportovních aktivit, která motivuje uživatele ke zdravému životnímu stylu. Práce analyzuje současný stav a navrhuje nové řešení. Finální produkt obsahuje klientskou aplikaci pro Android a serverovou část implementovanou ve frameworku Spring Boot. Aplikace obsahuje koncept ocenění, které se dají uživateli odemknout na základě záznamů jejich aktivit. Tyto záznamy jsou synchronizovány z fitness aplikace Strava a ukládány na serveru. Aplikace implementuje systém, který umožňuje snadno definovat ocenění s různými podmínkami pro jejich odemčení. Android aplikace používá moderní technologie a podporuje cachování dat. Serverová část je škálovatelná díky tomu, že se skládá z více služeb, které lze nezávisle nasazovat.cze
dc.description.abstractThis master's thesis deals with designing and creating an application for synchronizing and processing sport activity data that motivates users to lead an active life. The thesis analyzes the current state of the art and proposes a new solution. The final product includes a client for Android and a server part implemented in the Spring Boot framework. The application contains a concept of achievements that are unlocked by the users based on their activity recordings. These recordings are synchronized from the fitness-tracking application Strava and stored on the server. The app implements a system that allows to easily define achievements with various conditions required for unlocking. The Android app uses modern technologies and supports data caching. The server part is scalable as it consists of multiple services, which can be deployed independently.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectsportcze
dc.subjectaktivitacze
dc.subjectmotivacecze
dc.subjectzpracovánícze
dc.subjectAndroidcze
dc.subjectSpringcze
dc.subjectStravacze
dc.subjectmikroslužbycze
dc.subjectsynchronizacecze
dc.subjectsporteng
dc.subjectactivityeng
dc.subjectmotivationeng
dc.subjectprocessingeng
dc.subjectAndroideng
dc.subjectSpringeng
dc.subjectStravaeng
dc.subjectmicroserviceseng
dc.subjectsynchronizationeng
dc.titleVývoj aplikace pro zpracování sportovních aktivit s motivačními prvkycze
dc.titleDeveloping Sport Activity Processing Application with Motivational Featureseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeAubrecht Petr
theses.degree.disciplineSoftwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra počítačůcze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record