Show simple item record

Charging stations influence on distribution system operationdc.contributor.advisorMüller Zdeněk
dc.contributor.authorPetr Blažek
dc.date.accessioned2019-06-12T22:52:58Z
dc.date.available2019-06-12T22:52:58Z
dc.date.issued2019-06-12
dc.identifierKOS-860412647205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82874
dc.description.abstractCílem práce je vyhodnotit připravenost vybraných oblastí distribuční sítě společnosti E.ON Distribuce a.s. na rozvoj elektromobility. Práce je věnována stávajícím dostupným technologiím nabíjení elektrických vozidel, předpokladům rozvoje elektromobility a posouzení připojitelnosti nabíjecích stanic ke stávající distribuční síti NN. Zabývá se rozdělením nabíjení podle typu umístění, předpoklady růstu počtu odběrných míst, osobních automobilů a vytvořením scénářů elektromobility. Pomocí vytvořených scénářů elektromobility otestuje reálné modely zájmových lokalit s ohledem na dodržení požadavků na kvalitu dodávky elektrické energie dle ČSN EN 50160.cze
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to evaluate the readiness of selected distribution system areas of E.ON Distribuce a. s. for the development of electromobility. The work is devoted to currently available technologies of electric vehicle charging, electromobility development prerequisites and the assessment of charging stations connectivity to the existing distribution system. It deals with the distribution of charging stations according to a location type, assumptions about the increasing number of supply points and cars, and the creation of electromobility scenarios. It tests real models of the locations of interest using the created electromobility scenarios in compliance with requirements for the quality of electricity supply according to the ČSN EN 50160 norm.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectnízké napětícze
dc.subjectdistribuční síťcze
dc.subjectvyhodnocení měřenícze
dc.subjectmodely sítícze
dc.subjectnávrh a vyhodnocení nabíjecích staniccze
dc.subjectelektromobilcze
dc.subjectlow voltageeng
dc.subjectdistribution grideng
dc.subjectevaluation of measurementeng
dc.subjectgrid modelseng
dc.subjectdesign and evaluation of charging stationseng
dc.subjectelectric careng
dc.titleDopad provozu nabíjecích stanic pro elektromobily na DScze
dc.titleCharging stations influence on distribution system operationeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKašpírek Martin
theses.degree.disciplineElektroenergetikacze
theses.degree.grantorkatedra elektroenergetikycze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record