Show simple item record

Transport Solution of the Housing Estate Na Slunci in Jihlavadc.contributor.advisorKumpošt Petr
dc.contributor.authorMichal Nevoral
dc.date.accessioned2019-06-12T22:52:50Z
dc.date.available2019-06-12T22:52:50Z
dc.date.issued2019-06-12
dc.identifierKOS-785101580305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82867
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce "Dopravní řešení sídliště Na Slunci v Jihlavě" je analyzovat současný stav části sídliště východně od Brtnické ulice včetně jejího napojení na okolní uliční síť. Analýza sestává mimo jiné z rozboru nehodovosti, provedení a vyhodnocení dopravního průzkumu na vybraných křižovatkách a průzkumu parkování a vychází z ní návrh organizačních změn v několika variantách. Jedna z nich je dále detailně zpracována včetně dílčích stavebních úprav. Cílem práce je celková revitalizace území založená na dopravním řešení, které povede ke zvýšení bezpečnosti všech účastníků provozu se zvláštním důrazem na nemotorovou dopravu a které při současném zvýšení kvality veřejného prostoru sídliště povede k citlivé obnově lokality.cze
dc.description.abstractThe subject of the master thesis "Transport Solution of the Housing Estate Na Slunci in Jihlava" is to analyse the current situation of the housing estate part east of Brtnická street including its connection to the surrounding road network. Analysis comprises among others an accident cause analysis, evaluation of a traffic survey at selected intersections and a parking survey and it is a basis for a design of reconstruction schemes in several variants. One of them is further worked out in detail including constructional changes. The aim of the thesis is a complex locality revitalization that will increase the safety of all road users with a special emphasis on non-motorized transport and which will, together with the public spaces quality improvement, make the area more liveable.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectrevitalizacecze
dc.subjectzklidňování dopravycze
dc.subjectnehodovostcze
dc.subjectdopravní průzkumcze
dc.subjectbezpečnostcze
dc.subjectvariantní řešenícze
dc.subjectveřejný prostorcze
dc.subjectsídlištěcze
dc.subjectNa Sluncicze
dc.subjectJihlavacze
dc.subjectrevitalisationeng
dc.subjecttraffic calmingeng
dc.subjectaccident rateeng
dc.subjecttraffic surveyeng
dc.subjectsafetyeng
dc.subjectalternative solutionseng
dc.subjectpublic spaceeng
dc.subjecthousing estateeng
dc.subjectNa Sluncieng
dc.subjectJihlavaeng
dc.titleDopravní řešení sídliště Na Slunci v Jihlavěcze
dc.titleTransport Solution of the Housing Estate Na Slunci in Jihlavaeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeTrojan Karel
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav dopravních systémůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record