Show simple item record

The Soldered and Adhesive Conductive Joinsdc.contributor.advisorBeshajová Pelikánová Ivana
dc.contributor.authorFilip Grňák
dc.date.accessioned2019-06-12T22:52:33Z
dc.date.available2019-06-12T22:52:33Z
dc.date.issued2019-06-12
dc.identifierKOS-782890511705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82858
dc.description.abstractTato práce se zabývá porovnáním elektricky vodivých spojů, vytvořených pomocí pájení a lepení, dále se pak zabývá vlivem degradačních procesů na tyto spoje během stárnutí za různých podmínek. Práce se skládá ze dvou hlavních částí. V teoretické části je popsáno stárnutí spojů, struktura a materiálové složení elektricky vodivých lepidel i pájecích slitin a porovnání jejich vlastností, dále pak jsou zde popsány metody použité k měření elektrických a mechanických vlastností v praktické části této práce. Druhou hlavní částí je část praktická. V praktické části jsou popsány vzorky, na nichž se provádí pokusy, a také je zde detailně popsán postup jejich výroby. Dále jsou zde zkoumány a porovnány mechanické a elektrické vlastnosti elektricky vodivých lepidel a pájecích slitin. Poslední část praktické části je věnována zkoumání vlivu stárnutí na tyto typy spojů za různých klimatických podmínek.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with comparison of electrically conductive joints created by soldering and bonding, then it deals with the influence of degradation processes on these joints during aging under different conditions. The thesis consists of two main parts. The theoretical part describes the aging of joints, structure and material composition of electrically conductive adhesives and solder alloys and compares their properties, the second main part is the practical part. In the practical part there are described the samples on which the experiments are carried out and the procedure of their production is described in detail. Furthermore, mechanical and electrical properties of electrically conductive adhesives and solder alloys are investigated and compared. The last part of the practical part is devoted to the investigation of the influence of aging on these types of joints under different climatic conditions.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectElektricky vodivá lepidlacze
dc.subjectpájecí slitinycze
dc.subjectporovnánícze
dc.subjectstárnutí spojůcze
dc.subjectmechanické vlastnosticze
dc.subjectelektrické vlastnosticze
dc.subjectElectrically conductive adhesiveseng
dc.subjectsolder alloyseng
dc.subjectcomparisoneng
dc.subjectaging of jointseng
dc.subjectmechanical propertieseng
dc.subjectelectrical propertieeng
dc.titlePájené a lepené vodivé spojecze
dc.titleThe Soldered and Adhesive Conductive Joinseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeVaněk Lukáš
theses.degree.disciplineAplikovaná elektrotechnikacze
theses.degree.grantorkatedra elektrotechnologiecze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record